Potravinářská chemie
Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA
Anotace

Výukový materiál slouží jako základ pro výuku předmětu potravinářská chemie pro obor diplomovaný nutriční terapeut. Spojuje základy všech odvětví chemie, které již student absolvoval (obecnou, anorganickou, organickou a biochemii) se znalostmi o potravinách a technologiích, které jsou pro potraviny typické.

Cíle

Po studiu materiálu bude student znát chemické složení základních potravin a problematiku chemických reakcí, které při jejich zpracování nastávají. Materiál si neklade za cíl objasnit studentům kompletní problematiku, ale poskytnout přehledné a srozumitelné informace k jednotlivým tématům.

Klíčová slova
Tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, voda, přídatné látky, kontaminanty, kvasná chemie, konzervace potravin
Datum vytvoření
30. 4. 2019
Časová dotace
50 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Informace pro zemědělství-řepka [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: http://www.zemedelskekomodity.cz/index.php/rostlinna-vyroba-menu/olejniny/repka.
 1. Informace pro zemědělství-slunečnice [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: http://www.zemedelskekomodity.cz/index.php/rostlinna-vyroba-menu/olejniny/slunecnice.
 1. ODSTRČIL, Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-701-3435-6.
 1. KUBÁŇ, Vlastimil a Petr KUBÁŇ. Analýza potravin. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7375-036-7.
 1. VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. ISBN 978-80-86659-15-2.
 1. Sladím, sladíš, sladíme [online]. In: 2015 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-4197/sladim-sladis-sladime.
 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce: Přídatné látky [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: http://www.szpi.gov.cz/clanek/pridatne-latky-aditiva.aspx.
 1. OTOUPAL, Pavel. Rizika kampylobakteriózy a salmonelózy jsou i nadále reálná [online]. 2015(2), 23-25 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2015/09/001226.pdf
 1. JANŠTOVÁ, Bohumíra a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Návody do cvičení z technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků:1. Brno: VFU Brno, 2014. ISBN 978-80-7305-715-2.
 1. BABIČKA, Luboš. Přídatné látky v potravinách: publikace České technologické platformy pro potraviny[online]. Praha: Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2012 [cit. 2019-05-03]. ISBN 978-80-905096-3-4.
 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (es) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách [online]. In:2008 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008R1333.
 1. Akrylamid v potravinách [online]. In:EFSA, 2015 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/EFSA/Akrylamid.pdf.
 1. Dozorové orgány: Dozorové orgány nad potravinami a krmivy. Portál eAGRI [online]. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/kontrola-potravin-a-krmiv/.