Nutriční edukace v diabetologii
Mgr. Jana Eliášová
Anotace

Studijní text je koncipován jako studijní opora v nutriční a dietologické praxi studentů oboru nutriční terapeut. Tento materiál shrnuje základní informace z oblasti edukační činnosti nutričního terapeuta v diabetologii. Sestaven je s vědomím a snahou o shrnutí znalosti potřebné k úspěšné edukační činnosti v této oblasti a k jejich využití v co nejširším terapeutickém ovlivnění pacienta z pohledu nutričního terapeuta.  Úvodní část textu je věnována patofyziologii a terapii onemocnění. Nejpodstatnější část textu se zabývá úlohou výživy, jejími specifiky s respektem k individuálním požadavkům pacienta v procesu edukace. Pro pochopení všech zákonitostí procesu edukace je nezbytné další prohlubující studium této problematiky i z jiných literárních zdrojů psychologie, pedagogiky a sociologie.

Cíle

Student po studiu materiálu dokáže: definovat základní pojmy z oblasti patofyziologie a terapie DM, charakterizovat nutričního terapeuta jako součást edukačního procesu diabetika, rozlišit přístupy dietní léčby podle typu DM, individualizovat cíle dietní léčby u jednotlivých pacientů, zpracovat edukační plán.

Klíčová slova
Edukace, nutriční terapeut, diabetes mellitus, dieta, glykémie, glykemický index, sacharidy, výměnná jednotka, edukační plán, edukační proces
Datum vytvoření
25. 01. 2019
Časová dotace
50 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019. Diabetes Care 2019 Jan; 37 (1): 11 - 34. [online]. 2019 [cit. 2019-01-17]. Dostupné z: https://doi.org/10.2337/cd18-0105
 1. ANDĚL, Michal, Ludmila BRUNEROVÁ, Pavel DLOUHÝ, Jan POLÁK, Jan GOJDA a Pavel KRAML. Posuny v nutričních doporučeních pro zdravé obyvatelstvo a jejich dopad pro diabetickou dietu. Vnitřní lékařství. 2016. 62(7-8):539-546. ISSN 0042-773X.
 1. BRÁT, Jiří. Mýty a omyly o transmastných kyselinách. Practicus. 2018. 17(3): 25-27. ISSN 1213-8711.
 1. ČÍHALÍKOVÁ, Daniela a Kateřina LOYKOVÁ. Edukace diabetika. MEDICÍNA PRO PRAXI. 2017, 14(2):90–93. ISSN 1214-8687.
 1. Doporučený postup Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. [online]. 2016 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: http://www.diab.cz/dokumenty/standard_labor_2016.pdf
 1. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem. [online]. 2012 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z:  http://www.diab.cz/dokumenty/standard_dietni_lecba.pdf
 1. Doporučený postup Gestační diabetes mellitus. [online]. 2017 [cit. 2019-01-17]. Dostupné z: http://www.diab.cz/dokumenty/DP_GDM_2017.pdf
 1. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. [online]. 2017 [cit. 2019-01-31]. Dostupné z:http://www.diab.cz/dokumenty/standard_lecba_dm_typ_II.pdf
 1. Doporučený postup k edukaci diabetika. [online]. 2012 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: http://www.diab.cz/dokumenty/edukace_diabetika_2012.pdf
 1. DOSTÁLOVÁ, Jana a Pavel KADLEC. Potravinářské zbožíznalství: technologie potravin. Ostrava: Key Publishing, 2014. 436 stran. ISBN 978-80-7418-208-2.
 1. DUNNING, Trisha. Diabetes Education: Art, Science and Evidence. 1. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2012. 270 pages. ISBN 978-0-470-65605-1.
 1. ELIÁŠOVÁ, Jana. Dieta při cukrovce, jídelníček pro diabetičky v těhotenství. Babyonline. [online] 2014 [cit. 2018-10-30]. Dostupné z: http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/dieta-pri-cukrovce-jidelnicek
 1. ELIÁŠOVÁ, Jana a Jitka, ANDRÁŠKOVÁ. Změny ve stravovacím režimu při gestačním diabetu. Zdravotnictví a medicína: čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví a farmacii. 2014. 15:24-25. ISSN: 2336-2987.
 1. ELIÁŠOVÁ, Jana a Jitka ANDRÁŠKOVÁ. Změny v diabetické dietěVýživa a potraviny: časopis Společnosti pro výživu. 2013. 68(3): 58-59. ISSN 1211-846X.
 1. ELIÁŠOVÁ, Jana, Jitka ANDRÁŠKOVÁ, Eva HORÁKOVÁ a Marie MARTIŇÁKOVÁ. Glykemický index potravin ve vztahu k diabetické dietě. Sestra v diabetologii, příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii, 2015. 11 (supl.1). ISSN 1801-2809.
 1. ELIÁŠOVÁ, Jana, Andrea KŘÍŽOVÁ a Marie MARTIŇÁKOVÁ. Principy skladby jídelních lístků v dietním stravování a technologie přípravy pokrmů. Příručka k praktickému cvičení (Určeno pro nutriční terapeuty, nutriční asistenty a pracovníky zabývající se přípravou léčebné stravy) [online].1. Brno, 2016 [cit. 2018-12-21]. ISBN 978-80-88058-93-9.
 1. HOLEČEK, Milan. Regulace základních živin u člověka. Praha: Karolinum. 2016. 251 stran. ISBN 978-80-246-2976-6.
 1. HORÁKOVÁ, Eva a Jana, ELIÁŠOVÁ. Strava při antikoagulační léčbě a diabetes mellitus. Medicína pro praxi: časopis praktických lékařů. 2012. 9 (3): 134-136. ISSN: 1214-8687; 1803-5310 (elektronická verze); 1803-5876 (Supplement).
 1. IDF publishes Taking Diabetes to Heart Report. [online]. 2018. [cit. 2018-12-17]. Dostupné z https://www.idf.org/news/161:idf-launches-the-taking-diabetes-to-heart-report.html.
 1. JIRKOVSKÁ, Alexandra. Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes: manuál pro edukaci diabetiků. Praha: Mladá fronta, 2014. 400 stran. ISBN 978-80-204-3246-9.
 1. JIRKOVSKÁ, Alexandra, Jarmila JIRKOVSKÁ, Kateřina ČECHOVÁ a Vladimíra HAVLOVÁ. Skupinová edukace diabetiků: jak na to... Semily: Geum, 2017. ISBN 978-80-87969-33-5.
 1. JOINT ESC GUIDELINES. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. [online]. 2018. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org /011f/ 19ae72536c80354796472fd5b4e96ea0a538.pdf.
 1. KARÁSEK, David. Diabetická dyslipidémie. Praha: Maxdorf. Jessenius. 2018. 179 stran. ISBN 978-80-7345-556-9.
 1. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. 572 stran. ISBN 978-80-247-4533-6.
 1. LEBL, Jan, Eva AL TAJI, Stanislava KOLOUŠKOVÁ, Štěpánka PRŮHOVÁ, Marta ŠNAJDEROVÁ a Zdeněk ŠUMNÍK. Dětská endokrinologie a diabetologie. Praha: Galén. 2016. 616 stran. ISBN 978-80-7492-271-8.
 1. MÍKOVÁ, Kamila. Vejce jako vynikající potravina. Výživa a potraviny: časopis Společnosti pro výživu. 2018, 73 (3):38-40. ISSN 1211-846X.
 1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
 1. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí.
 1. NEMCOVÁ, Jana a Edita HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. 260 stran. ISBN 978-80-8063-321-9.
 1. New nutrition guidelines for Europe, halfway there [online]. 2011 [cit. 2018-27-12]. Dostupné z: http:// https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/new-nutrition-guidelines-for-europe-halfway-there.
 1. PAOLI A, RUBINI A, VOLEK JS, GRIMALDI KA. Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets. European Journal of Clinical Nutrition. 2013, 67:789–796; [online] 2013. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3826507/
 1. PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf. Jessenius. 2018. ISBN 978-80-7345-559-0.
 1. PERUŠIČOVÁ, Jindřiška. Diabetes mellitus onemocnění celého organismu. Praha: Maxdorf. Jessenius. 2017. 200 stran. ISBN 978-80-7345-512-5.
 1. PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4806-1.
 1. Pomocník diabetologa. Běstvina: Geum, 2018. ISBN 978-80-87969-38-0.
 1. RAČICKÁ, Eva. Náhradní sladidla, jejich místo v současné diabetologii. Interní medicína pro praxi. 2012. 9(3): 331 – 335. ISSN 1214-8687.
 1. Referenční hodnoty pro příjem živin. Praha: Společnost pro výživu, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3.
 1. RIOBÓ SERVÁN P, SIERRA POYATOS R, SOLDO RODRÍGUEZ J. Low and no calorie sweeteners (LNCS); myths and realities. Nutr Hosp. 2014 Sep 22;30 Suppl 2e:49-55. doi:10.3305/nh.2014.30.sup2e.8288. [online]. 2014. [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: http://www.aulamedica.es/nh/pdf/8288.pdf
 1. RUŠAVÝ, Zdeněk a Michal ŽOUREK. Složení makronutrientů v diabetické dietě. Vnitřní lékařství. 2016, ročník 62 (Suppl 4): 94-99. ISSN 0042-773X.
 1. SUI X, LAMONTE MJ, LADITKA JN et al. Cardiorespiratory Fitness and Adipocity as Mortality Predictors in Older Adults. JAMA 2007; 298:2507-2516.
 1. SVAČINA, Štěpán. Novinky v diabetické dietě. Diabetology news. 2017, 8:4-8. ISSN 1804-1647.
 1. Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007-2017 [online]. 2018. [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/strucny-prehled-cinnosti-oboru-diabetologie-endokrinologie-za-obdobi-2007-2017
 1. THE LOOK AHEAD RESEARCH GROUP. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013. 369: 145-154.
 1. Vědecký poradní výbor pro výživu (SACN). Sacharidy a zdraví [online].  2014. [cit.2019-02-10]. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/339771/Draft_SACN_Carbohydrates_and_Health_report_consultation.pdf
 1. Vyhláška č. 333/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.
 1. Vyhláška č. 417/2016 Sb. Vyhláška o některých způsobech označování potravin. 2016. [cit. 2019-02-06]. Dostupně z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-417
 1. Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky [online]. 2012. [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html
 1. WHINCUP, Peter H. a Angela S. DONIN. Cereal fibre and type 2 diabetes: time now for randomised controlled trials? Diabetologia. 2015. 58 (7), 1383–1385. [online] 2015. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s00125-015-3644-2
 1. WHO. Diabetes. Keys facts. [online]. 2018. [cit. 2019-01-02]. Dostupně z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
 1. WINTER JE, MACLNNIS RJ, WATTANAPENPAIBOON N et al. BMI and all-cause mortality in older adults: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2014, 99: 875-90.
 1. ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017. NZIS REPORT č. K/1 (08/2018) [online]. 2018. [cit. 2019-01-02].