Výživa ve sportu
Mgr. Andrea Křížová
Anotace

Oblast výživy a zdravého životního stylu se v posledních letech těší velkému zájmu nejen profesionálních sportovců, ale také široké veřejnosti. Je třeba si ale uvědomit, že nutriční nároky jednotlivých sportovců jsou odlišné v závislosti na druhu provozovaného sportu, zátěže, trénovanosti jednotlivce a na mnoha jiných faktorech. Nároky vytrvalostních disciplín se tak výrazně liší od jiných sportovních odvětví, například rychlostního nebo silového charakteru.

Vzhledem k obsažnosti tématu nelze uvést v daném rozsahu všechny informace, proto je nutno text brát jako základní orientaci v nutričních zásadách výživy sportovců.

Obsah studijního materiálu je rozdělen na dvě hlavní kapitoly, a to na výživu ve vytrvalostním sportu a výživu v silovém sportu. Obě kapitoly se zaměřují blíže na makroživiny a mikroživiny, které jsou pro konkrétní sport nejdůležitější. V jednotlivých kapitolách jsou zhodnoceny bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy, minerální látky a není opomenut ani význam pitného režimu. V závěrečných kapitolách je popsáno několik suplementů, které jsou nejoblíbenější mezi silovými, ale i vytrvalostními sportovci, a ukázky jídelníčků.

Cíle

Student by se měl orientovat v základních požadavcích na výživu, ať už ve vytrvalostním, či silovém sportu. Na základě získaných teoretických vědomostí by měl zvládnout sestavit jídelníček pro potřeby svoje či klienta, který aktivně sportuje a má zájem tuto dovednost podpořit správnou životosprávou.

Klíčová slova
výživa, výživa ve sportu, suplementy, jídelníček
Datum vytvoření
30. 06. 2019
Časová dotace
10 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport, [2018]. ISBN 9788090568556.
 1. SVAČINA, Štěpán, Dana MÜLLEROVÁ a Alena BRETŠNAJDROVÁ. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 2., upr. vyd. Praha: Triton, 2013. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-699-9.
 1. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.
 1. ŠEDIVÝ, Karel. Tekuté svaly: v hlavní roli sacharidové a proteinové nápoje. Pardubice: Svět kulturistiky, 2008. ISBN 978-80-86462-28-8.
 1. KONOPKA, Peter. Sportovní výživa. České Budějovice: Kopp, 2004. Průvodce sportem. ISBN 807232-228-1.
 1. MACH, Ivan a Jiří BORKOVEC. Výživa pro fitness a kulturistiku. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4618-0.
 1. SKOLNIK, Heidi a Andrea CHERNUS. Výživa pro maximální sportovní výkon: správně načasovaný jídelníček. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024738475.
 1. EMBLETON, Phil a Gerard THORNE. Suplementy ve výživě: ucelený informativní průvodce užíváním ergogenních látek v kulturistice. Pardubice: Ivan Rudzinskyj. 1999. ISBN 80-902589-7-2.
 1. MAUGHAN, Ron J. a Louise BURKE. Výživa ve sportu: příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén, c2006. ISBN 807262318-4.
 1. CLARK, Nancy. Sportovní výživa: pro pěknou postavu, dobrou kondici, výkonnostní trénink. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-9047-5.
 1. VILIKUS, Zdeněk, Ivan MACH a Petr BRANDEJSKÝ. Výživa sportovců a sportovní výkon. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 9788024620640.
 1. SMEJKAL, Jan. Základy tréninku a sportovní výživy. Praha: Erasport, 2015. ISBN 9788090568518.
 1. KLEINER, Susan M. a Maggie GREENWOOD-ROBINSON. Fitness výživa: Power Eating program. 2. vyd. Přeložil Daniela STACKEOVÁ. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024752891.
 1. MACH, Ivan. Sportovní výživa do kapsy: nejen pro fitness a kulturistiku. Druhé vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 9788027105113.
 1. CLARK, Nancy. Sportovní výživa: [obsahuje 71 receptů pro dobrou kondici a sportovní trénink]. Praha: Grada, 2009. Fitness, síla, kondice. ISBN 97880247-2783-7.
 1. Nutridatabaze [online]. 1993 [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: www.nutridatabaze.cz
 1. MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-726-2695-3.
 1. HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I: obecná část. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-875-1.
 1. KOPECKÝ, Miroslav. Somatologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2271-8.
 1. MINDELL, Earl a Hester MUNDIS. Nová vitaminová bible: vitaminy, minerální látky, antioxidanty, léčivé rostliny, doplňky stravy, léčebné účinky potravin i léky používané v homeopatii. Vyd. 3. Přeložil Miloš MÁČEK. Praha: Ikar, 2010. ISBN 978-80-249-1419-0.
 1. MARTINČA, Jozef. Výživa. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-87723-20-3.
 1. Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3.
 1. TVRZNÍK, Aleš a Libor SOUMAR. Běhání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3934-2.
 1. FOŘT, Petr. Co (ještě) nevíte o výživě (i ve sportu): doplněno ukázkovými recepty. 2. vyd. Pardubice: Svět kulturistiky, 2001. ISBN 80-86462-22-6.
 1. BRÁT, Jiří. Výživová hodnota rostlinných tuků. In: Společnost pro výživu [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/wpcontent/uploads/2016/01/brat2.pdf
 1. BRÁT, Jiří. Existuje rozdíl mezi kokosovým olejem a kokosovým tukem, nebo se jedná o jedno a to samé?. Společnost pro výživu [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: https://www.vyzivaspol.cz/existuje-rozdil-mezi-kokosovym-olejem-a-kokosovym-tukem-nebo-se-jedna-o-jedno-a-to-same/
 1. Palatinosa sacharid Isomaltulóza. 4fitness: profesionální výživa [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: https://4fitness.cz/isomaltuloza-palatinosa-sacharid-1-kg/
 1. GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora: praktický rádce pro sestry. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 9788024718682.
 1. KUDLOVÁ, Eva. Evropské výživové referenční hodnoty. Výživa a potraviny. 2018, (1). ISSN 1211-846X.