Základy technologie přípravy pokrmů v praxi
Mgr. Andrea Křížová
Anotace

Studijní materiál Základy technologie přípravy pokrmů v praxi je určen žákům oboru nutriční terapeut. Jedná se o praktickou příručku, která propojí teoretické znalosti v oblasti přípravy teplých pokrmů s praxí. Studenti zde najdou receptury 10 teplých pokrmů z hovězího a vepřového masa s následnou videoukázkou.

Cíle

Cílem učiva je podat ucelený teoretický a především praktický vhled do problematiky přípravy pokrmů z masa hovězího či vepřového.

Klíčová slova
maso hovězí, maso vepřové, technologická úprava
Datum vytvoření
01. 04. 2019
Časová dotace
5 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. KAMENÍK, Josef. Maso jako potravina: produkce, složení a vlastnosti masa. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2014 b. ISBN 978-80-7305-673-5. Str. 70.
  1. KAMENÍK, Josef, Bohumíra JANŠTOVÁ a Alena SALÁKOVÁ. Technologie a hygiena potravin živočišného původu. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014 a. ISBN 978-80-7305-722-0.
  1. RUNŠTUK, Jaroslav. Receptury teplých pokrmů. 7. vydání. Divec: R plus, 2015. ISBN 978-80-904093-2-3.
  1. SEDLÁČKOVÁ, Hana, Pavel OTOUPAL, Ladislav NODL a Jaroslav ŘEŠÁTKO. Technologie přípravy pokrmů: učebnice pro střední odborná učiliště, učební obory kuchař-kuchařka, kuchař-číšník, číšník-servírka a pro hotelové školy. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-032-1.
  1. ŠINDLER, Michal. Gastronomie a technologie přípravy pokrmů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7878-9.
  1. TLÁSKAL, Petr, Jarmila BLATTNÁ, Pavel DLOUHÝ, Jana DOSTÁLOVÁ, Ctibor PERLÍN, Jan PIVOŇKA, Václava KUNOVÁ a Olga ŠTIKOVÁ. Výživa a potraviny pro zdraví. Praha: Společnost pro výživu, 2016. ISBN 978-80-906-659-0-3.
  1. ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016. Medicus. ISBN 9788088129035.