Nemoci a výživa 1. blok
Mgr. Světlana Lisová, Bc. Tomáš Ulč, DiS.
Anotace

První část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje onemocnění obezity v dospělém i dětském věku, metabolický syndrom, poruchy příjmu potravy a jiné vybrané psychiatrické nemoci. Tyto jsou vždy doplněny o léčebnou výživu a poskytují studentům ucelený přehled o dané problematice.

Cíle

Cíle: seznámit studenty s projevy, příznaky, vyšetřovacími metodami a léčbou předkládaných onemocnění, umět vysvětlit příčiny onemocnění, objasnit a obhájit postup léčebné výživy, navázat na kliniku nemocí teoretickými znalostmi a logicky uspořádat edukaci pacientů, diskutovat o zdravotním stavu nemocného a podílet se na jeho vyhodnocení.

Klíčové kompetence: postupuje podle osvojeného jednotného systému pro poskytování léčebné výživy, je schopen vysvětlit poruchy příjmu potravy, metabolický syndrom, obezitu a psychiatrická onemocnění, včetně léčebné výživy, je ztotožněn s vlastnostmi nutričního terapeuta a je schopen práce v multidisciplinárním týmu.

Klíčová slova
Nemoci, příznaky, léčba, léčebná výživa, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie, obezita, metabolický syndrom, arteriální hypertenze, dyslipidémie, prediabetes, deprese, psychóza, závislost na návykových látkách, technologická příprava stravy, stravovací návyky, vhodné a nevhodné potraviny, farmakologie, chirurgická léčba.
Datum vytvoření
18.2.2020
Časová dotace
40 vyučovacích hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. KELLER, Ulrich, Sibylle BERTOLI a Rémy MEIER. Klinická výživa. Praha: Scientia Medica, 1993, 231 s. ISBN 80-855-2608-5.
  1. KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ a Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy. Praha: Forsapi, 2016, 180 s. Informační servis pro lékaře. ISBN 978-80-87250-08-2.
  1. KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, 251 s. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0840-X.
  1. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Luboš SOBOTKA a Eva ČEŠKOVÁ. Klinická výživa v psychiatrii: teoretické předpoklady, praktická doporučení, osobní zkušenosti. Praha: Maxdorf, 2000, 251 s. ISBN 80-859-1233-3.
  1. SHARMA, Sangita. Klinická výživa a dietologie v kostce. Přeložil Hana POSPÍŠILOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0228-0.
  1. SVAČINA, Štěpán, Dana MÜLLEROVÁ a Alena BRETŠNAJDROVÁ. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton, 2012, 326 s. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-3479.
  1. LISOVÁ, Světlana. Klinika nemocí a dietologie – studijní opory pro studenty kombinovaného studia oboru Diplomovaný nutriční terapeut, 3. ročník. Plzeň: SZŠ a VOŠZ Plzeň, 2016.
  1. LISOVÁ, Světlana. Klinika nemocí a dietologie – studijní opory pro studenty kombinovaného studia oboru Diplomovaný nutriční terapeut, 2. ročník. Plzeň: SZŠ a VOŠZ Plzeň, 2015.
  1. ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. Praha: Current media, [2019], 511 s. Medicus. ISBN 978-80-88129-44-8.