Výdejní činnost jako součást práce farmaceutického asistenta - sortiment zaměřený na ženy
Mgr. Tereza Zemánková
Anotace

Výukový materiál poskytuje přehled a charakteristiku vybraných skupin sortimentu, které je schopen farmaceutický asistent nabídnout k řešení vaginálního dyskomfortu. Připojen je popis nejčastějších vulvovaginálních potíží a stručný souhrn informací poskytovaných v rámci dispenzačního minima. Pozornost je věnována také zdánlivě okrajovým kapitolám týkajícím se prevence otěhotnění a postkoitální antikoncepce.

Cíle

V současné době existuje na lékárenském trhu obrovské množství přípravků jak ze skupiny léčivých přípravků, tak především kosmetických přípravků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy. Cílem následujícího textu je poskytnout studentům přehled o vybraných skupinách sortimentu, který je určen primárně ženám. Po prostudování umí student provést rozbor potíží pacientky, posoudit a rozhodnout se, zda je v jeho možnostech a kompetenci navrhnout řešení. Student je schopen nabídnout vhodný přípravek, vysvětlit jeho dávkování a správné používání. Zvládá analyzovat situaci a v případě potřeby doporučit pacientce návštěvu lékaře.

Klíčová slova
Vaginální dyskomfort, vulvovaginální dyskomfort, antikoncepce, postkoitální antikoncepce, antimykotika, pochva, vaginální potíže
Datum vytvoření
04.05.2019
Časová dotace
10 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví: 3., zcela přepracované a doplněné vydání. 3., zcela přepracované a doplněné vydání (v tiráži 1. vyd.). Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.
 1. KRAJČOVIČOVÁ, Renáta a Robert HUDEČEK. Faktory ovlivňující vaginální eumikrobii. Praktická gynekologie. 2008, 12(4), 202-211. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticka-gynekologie/archiv-cisel.
 1. KREJSEK, Jan, Ctirad ANDRÝS a Irena KRČMOVÁ. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon, 2016. ISBN 978-80-86472-74-4.
 1. AMABEBE, Emmanuel a Dilly O. C. ANUMBA. The Vaginal Microenvironment: The Physiologic Role of Lactobacilli. Frontiers in Medicine [online]. 2018, 5 [cit. 2019-03-04]. DOI: 10.3389/fmed.2018.00181. ISSN 2296-858X. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmed.2018.00181/full.
 1. HONG, Ki Ho, Sung Kuk HONG, SungIm CHO, et al. Analysis of the VaginalMicrobiome by Next-Generation Sequencing and Evaluationofits Performance as a Clinical DiagnosticTool in Vaginitis. Annals of LaboratoryMedicine [online]. 2016, 36(5) [cit. 2019-04-14]. DOI: ○10.3343/alm.2016.36.5.441. ISSN 2234-3806. Dostupné z: http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3343/alm.2016.36.5.441.
 1. MINÁRIK, Juraj. Bakteriální vaginóza a význam acidifikace poševního prostředí. Praktická gynekologie. 2008, 12(4), 217-224. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticka-gynekologie/archiv-cisel.
 1. ŠPAČEK, J., Buchta V., Jílek P. Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4554-1.
 1. CRIBBY, Sarah, Michelle TAYLOR a Gregor REID. Vaginal Microbiota and the Use of Probiotics. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases [online]. 2008, 2008, 1-9 [cit. 2019-03-03]. DOI: 10.1155/2008/256490. ISSN 1687-708X. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/ipid/2008/256490/.
 1. BOSKEY, E.R., R.A. CONE, K.J. WHALEY a T.R. MOENCH. Origin sofvaginal acidity: high d/l lactate ratio is consistent with bacteria being the primary source. Human Reproduction [online]. 2001, 16(9), 1809-1813 [cit. 2019-03-04]. DOI: 10.1093/humrep/16.9.1809. ISSN 1460-2350. Dostupné z: https://academic.oup.com/humrep/article-lookup/doi/10.1093/humrep/16.9.1809.
 1. WITKIN, Steven S. Lactic acid alleviates stress: good for female genital tracthomeostasis, bad for protection against malignancy. Cell Stress and Chaperones [online]. 2018, 23(3), 297-302 [cit. 2019-03-04]. DOI: 10.1007/s12192-017-0852-3. ISSN 1355-8145. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s12192-017-0852-3.
 1. Zdravotnictví a medicína: Záněty pochvy [online]. 2009: Mladá fronta, 2009 [cit. 2019-04-06]. ISSN 2336-2987. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/zanety-pochvy-429778.
 1. MINÁRIK, Juraj. Bakteriální vaginóza a význam acidifikace poševního prostředí. Praktická gynekologie. 2008, 12(4), 217-224. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticka-gynekologie/archiv-cisel.
 1. KOLIBA, Peter. Probiotika z pohledu gynekologa. Medicína pro praxi. 2012, 9(8-9), 358-359. ISSN 1214-8687. Dostupné také z: http://www.medicinapropraxi.cz/archiv.php.
 1. SVOBODOVÁ, L., Petra MOSIO a Petr HAMAL. Kandidová vulvovaginitida. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2015, 21(3), 74-81. ISSN 1211–264X.
 1. ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginitis. Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.3, S.285–292.
 1. KOLIBA, Peter. Probiotika z pohledu gynekologa. Medicína pro praxi. 2012, 9(8-9), 358-359. ISSN 1214-8687. Dostupné také z: http://www.medicinapropraxi.cz/archiv.php.
 1. ŠPAČEK, Jiří, Vladimír BUCHTA, Petr JÍLEK, Jan KESTŘÁNEK a Vojtěch MATULA. Quo vadis v antimykotické léčbě gynekologických obtíží na začátku třetího tisíciletí? Dermatologie pro praxi. 2011, 5(2), 81-85. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: http://www.dermatologiepropraxi.cz/archiv.php.
 1. SPENCE, Des a Catriona MELVILLE. Vaginal discharge. BMJ [online]. 2007, 335(7630), 1147-1151 [cit. 2019-04-06]. DOI: 10.1136/bmj.39378.633287.80. ISSN 0959-8138. Dostupné z: http://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.39378.633287.80.
 1. ČEPICKÝ, Pavel. Vulvovaginální mykóza. Moderní babictví. 2003, (2), 13-15. ISSN 1214-5572. Dostupné také z: http://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2003-2/?pdf=154.
 1. HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.
 1. KESTŘÁNEK, Jan, Vladimír BUCHTA, Jiří ŠPAČEK, Miroslav FÖRSTL, Jan KESTŘÁNEK, Petr JÍLEK a Vojtěch MATULA. Problematika vulvovaginálního dyskomfortu z hlediska mezioborové spolupráce. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2008, 57(1), 23-27. ISSN 1210-7913.
 1. CRIBBY, Sarah, Michelle TAYLOR a Gregor REID. Vaginal Microbiota and the Use of Probiotics. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases [online]. 2008, 2008, 1-9 [cit. 2019-04-06]. DOI: 10.1155/2008/256490. ISSN 1687–708X. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/ipid/2008/256490/.
 1. Mediprofi–Databáze odborných textů pro zdravotnictví: Léčebné standardy GYN/6 - Vaginitis [online]. Praha: VerlagDashöfer, nakladatelství, 2013 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://www.mediprofi.cz/33/gyn-6-vaginitis-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EsYBuD6Gc-BSBZgAeeJnkcQ/.
 1. ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.4.
 1. DONÁT, Josef. Ženská sexuální dysfunkce a HRT. Andrologie. 2000, (1), 8-12. ISSN 1214-7907.
 1. Mediprofi–Databáze odborných textů pro zdravotnictví: 3.3.13 GYN/13 - Vulvovaginální atrofie[online]. Praha: VerlagDashöfer, nakladatelství, 2013 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://www.mediprofi.cz/pks/onb/33/gyn-13-vulvovaginalni-atrofie-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EoJ6bBMAXBSY5n1jOGfwopQ/.
 1. MAC BRIDE, Maire B., Deborah J. RHODES a Lynne T. SHUSTER. Vulvovaginální atrofie. Gynekologie po promoci. 2010, 10(2), 16-22. ISSN 1213-2578.
 1. KEPÁK, Jiří. Vaginální aplikace estradiolu u žen s urogenitální atrofií–významný vliv na kvalitu života. Praktická gynekologie. 2005, 9(1), 20-21. ISSN 1211-6645.
 1. ČEPICKÁ LÍBALOVÁ, Zuzana. Klinické využití přípravku FeminellaHyalosoft (vaginální globule s obsahem kyseliny hyaluronové). Moderní gynekologie a porodnictví. Prevence, nespecifická a specifická léčba vulvovaginitid. 2012, 21(1-Suppl. A), 118-120. ISBN 978-80-87070-63-5. ISSN 1211-1058.
 1. MINÁRIK, Juraj. Chronická vaginální suchost u onkologických pacientek. Praktická gynekologie. 2008, 12(3), 158-160. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticka-gynekologie/archiv-cisel.
 1. ENSIGN, Laura M., Richard CONE a Justin HANES. Nanoparticle-baseddrugdelivery to the vagina: A review. JournalofControlledRelease [online]. 2014, 190, 500-514 [cit. 2019-04-06]. DOI: 10.1016/j.jconrel.2014.04.033. ISSN 01683659. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168365914002521.
 1. ČESKO. § 2 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů–znění od 1. 4. 2018. In: <i>Zákony pro lidi.cz</i> [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 6. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268/zneni-20180401#p2-1.
 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)In: Úřední věstník.L 342/59,22.12.2009 Dostupné také zhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32009R1223.
 1. Český lékopis 2017: Pharmacopoea Bohemica MMXVII (Ph.B. MMXVII). 1. díl., Evropská část. Praha: GradaPublishing, 2017. ISBN 978-80-271-0500-7.
 1. Souhrn údajů o přípravku. GYNO-PEVARYL 150 Combipack, revize textu 17. 1. 2018 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13.4. 2019.] Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC119030.pdf&type=spc&as=gyno-pevaryl-150-combipack-spc.
 1. Souhrn údajů o přípravku JENAMAZOL 2% vaginální krém, revize textu 14. 4. 2015 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13.4. 2019.] Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC77959.pdf&type=spc&as=jenamazol-2-spc.
 1. Souhrn údajů o přípravku Clotrimazol AL 1% krém, revize textu 23. 7. 2015 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.] Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC81715.pdf&type=spc&as=clotrimazol-al-1-spc.
 1. HORÁK, Petr. Specifická antimykotika a jejich použití u vybraných patologických stavů. Interní medicína pro praxi. 2011, 13(4), 171-175. ISSN 1212-7299. Dostupné také z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/04/06.pdf.
 1. Souhrn údajů o přípravku Fungicidin Léčiva 100 000 IU/g mast, revize textu14. 2. 2019 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC137759.pdf&type=spc&as=fungicidin-leciva-spc.
 1. Souhrn údajů o přípravku MACMIROR COMPLEX 500, revize textu15. 4. 2015 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC77275.pdf&type=spc&as=macmiror-complex-spc.
 1. Pharma news: odborný časopis pro lékárníky a asistenty. Praha: Skip servis, 2000-. ISSN 2336-7717. Dostupné také z: http://www.pharmanews.cz/clanek/vaginalni-zanety-a-jejich-topicka-farmakoterapie/.
 1. Souhrn údajů o přípravkuPIMAFUCIN vaginální kuličky, revize textu10. 8. 2016[Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC97445.pdf&type=spc&as=pimafucin-spc.
 1. Souhrn údajů o přípravkuGlobuluscumnatriotetraborico 0,6 CSC, revize textu9. 2.2015 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC84982.pdf&type=spc&as=globulus-cum-natrio-tetraborico-0-6-csc-spc.
 1. Unzeitig V. Praktické zkušenosti s benzydaminem. Moderní gynekologie a porodnictví 2001; 10 (3 Suppl.): 382–390.
 1. Pharma news: odborný časopis pro lékárníky a asistenty. Praha: Skip servis, 2000-. ISSN 2336-7717. Dostupné také z: http://www.pharmanews.cz/clanek/pouziti-benzydaminu-v-gynekologii/.
 1. KRASNOPOLSKY. Efficacyof Vitamin C Vaginal Tablets as Prophylaxis for Recurrent Bacterial Vaginosis: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical Medicine Research [online]. 2013 [cit. 2019-04-06]. DOI: 10.4021/jocmr1489w. ISSN 19183003. Dostupné z: http://www.jocmr.org/index.php/JOCMR/article/view/1489.
 1. KIM, Jun-Mo a Yoo Jin PARK. Probiotics in thePrevention and Treatment of Postmenopausal Vaginal Infections: ReviewArticle. Journal of Menopausal Medicine [online]. 2017, 23(3) [cit. 2019-04-06]. DOI: 10.6118/jmm.2017.23.3.139. ISSN 2288-6478. Dostupné z: https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.6118/jmm.2017.23.3.139.
 1. Souhrn údajů o přípravku Fermalacvaginal tvrdé vaginální tobolky, revize textu 12. 2. 2019 [Online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC139233.pdf&type=spc&as=fermalac-vaginal-spc.
 1. GASPAR, C., G. G. DONDERS, R. PALMEIRA-DE-OLIVEIRA, J. A. QUEIROZ, C. TOMAZ, J. MARTINEZ-DE-OLIVEIRA a A. PALMEIRA-DE-OLIVEIRA. BacteriocinproductionoftheprobioticLactobacillusacidophilus KS400. AMB Express [online]. 2018, 8(1) [cit. 2019-04-06]. DOI: 10.1186/s13568-018-0679-z. ISSN 2191-0855. Dostupné z: https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-018-0679-z.
 1. GYNIMUN DUAL PROTECT [online]. 2018 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://www.gynimun.cz/gynimun-dual/pribalova-informace/.
 1. ProbioLact[online]. 2013 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: http://www.probiolact.cz/nova-generace-slozeni.php.
 1. FAIT, Tomáš, Jaromír MAŠATA a Jitka KOBILKOVÁ. Jsou vaginálně aplikované izoflavony vhodnou náhradou estrogenů? Praktická gynekologie. 2014, 18(2), 130-133. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/prakticka-gynekologie-clanek/jsou-vaginalne-aplikovane-izoflavony-vhodnou-nahradou-estrogenu-48922.
 1. PECHOVÁ, Veronika a Jan GAJDZIOK. Možnosti využití hyaluronátu sodného ve farmacii a medicíně. Česká a slovenská farmacie. 2017, 66(4), 154-159. ISSN 1210-7816. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-farmacie-clanek/moznosti-vyuziti-hyaluronatu-sodneho-ve-farmacii-a-medicine-62679.
 1. SLÍVA, Jiří a Juraj MINÁRIK. Hyaluronát-nejen pasivní pozorovatel nýbrž aktivní modulátor imunitních reakcí. New EU MagazineofMedicine. 2009, roč.1, č.2, s.75-79.
 1. SVANOVSKÝ, Evžen. Fyziologie a farmakologie kyseliny hyaluronové. Česká a slovenská farmacie.2007, roč. 56, č. 6, s.264-268.ISSN: 1210-7816.
 1. KŘIŽAN, Viktor, Soňa PÁNKOVÁ a Robert HUDEČEK. Význam hyaluronátu v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. 2012, 16(1), 7-12. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/prakticka-gynekologie-clanek/vyznam-hyaluronatu-v-gynekologii-a-porodnictvi-38573.
 1. GyntimaProbiotica: FytofontanaHealth [online]. 2017 [cit. 2019-03]. Dostupné z: https://www.fytofontana.com/cs/fytofontana-health/products/gyntima/gyntima-probiotica.
 1. GŘUNDĚLOVÁ, L. Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2014, Dizertanční práce.
 1. NOUZA, Karel. Systémová enzymoterapie. Remedia. 2015, 25(4), 287-294. ISSN 0862-8947. Dostupné také z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/e.folder.aspx.
 1. UNZEITIG, Vít, Vladimír DVOŘÁK, Olga HLAVÁČKOVÁ, Tomáš MALÍK, Jan NOVÝ, Alexandra STARÁ, Aleš SKŘIVÁNEK a Jiří ŠTĚPÁN. Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy. Česká gynekologie. 2013, 78(2), 187-194. ISSN 1210-7832. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/systemova-enzymoterapie-v-lecbe-recidivujici-vulvovaginalni-kandidozy-40544.
 1. Souhrn údajů o přípravkuWobenzym 800 tablet, revize textu20. 3. 2018 [online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC122428.pdf&type=spc&as=wobenzym-spc.
 1. Markowska J, Markowska A, Madry R. EvaluationofCicatridinaefficacy in healing and repairingprocessofuterine cervix, vagina and vulva – open non-randomizedclinical trial. GinekolPol 2008;79:494–498.
 1. VLČEK, Jiří, Daniela FIALOVÁ a Magda VYTŘÍSALOVÁ. Klinická farmacie II. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4532-9.
 1. Souhrn údajů o přípravkuPHARMATEX vaginální krém, revize textu 18. 5. 2016 [online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 19.4. 2019.] Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0012423&tab=texts.
 1. Souhrn údajů o přípravkuGYNO-PEVARYL 150 Combipack, revize textu17. 1. 2018 [online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.]Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0226732&tab=texts.
 1. Caya tvarovaná diafragma [online]. 2013 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: https://www.caya.cz/.
 1. KŘEPELKA, Petr. Postkoitální antikoncepce v roce 2014. Remedia. 2014, 24(2), 117-119. ISSN 0862-8947. Dostupné také z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/e.folder.aspx.
 1. Souhrn údajů o přípravku Postinor-2, [online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13. 4. 2019.] Dostupné z: http://www, revize textu 21. 11. 2018 sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0059377.
 1. Souhrn údajů o přípravkuellaOne 30 mg tableta, revize textu bez udání, [online] Státní ústav pro kontrolu léčiv. [Citace: 13.4. 2019.] Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0149198&tab=texts.
 1. KIECHLE, Marion a Miriam NEUENFELDT. Experiencewith oral emergencycontraceptionsincethe OTC switch in Germany. ArchivesofGynecology and Obstetrics [online]. 2017, 295(3), 651-660 [cit. 2019-05-04]. DOI: 10.1007/s00404-016-4253-0. ISSN 0932-0067. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00404-016-4253-0.
 1. Co jsou děložní myomy?. Myomy diagnostika a léčba [online]. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http://myomy.cz/myomy/