Kosmetologie
Julie Zubrová, Hana Havlová.
Anotace

Materiál seznamuje posluchače s obecnými poznatky zaměřenými na jednotlivé kapitoly kosmetologie.

Cíle

Čtenář se po studiu materiálu dokáže orientovat v problematice kosmetologie a dokáže pomoci pacientovi vybrat vhodný produkt ze sortimentu lékárny.

Klíčová slova
Péče o pokožku, péče o vlasy, péče o dutinu ústní, deodoranty, antiperspiranty, parfémy, legislativa
Datum vytvoření
27.02.2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. FEŘTEKOVÁ, Vlasta. Kosmetika v teorii a praxi. 5. aktualizované vydání. Praha: Protisk, s. r. o., České Budějovice, 2015. ISBN 978-80-260-7941-5.
 1. ZÁHEJSKÝ, Jiří. Kosmetologické aspekty v dermatologické zevní terapii. Dermatologie pro praxi. 2011, 5(4), 222-226.
 1. FENYKOVÁ, Zuzana. Nové prostředky, postupy a trendy v oboru kosmetiky. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Jan Válek, Ph.D.
 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. In: Úřední věstník Evropské unie 22. 12. 2009. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=CS.
 1. Cosmetic Product Notification Portal. European Commission [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_en.
 1. Colour Index [online]. Society of Dyers and Colourists & AATCC, 2018 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://colour-index.com/.
 1. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Kosmetické prostředky [online]. 11. 12. 2018 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/kosmeticke-prostredky.
 1. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Chemical Inspection and Regulation Service [online]. 2008-2012 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: http://www.cirs-reach.com/Cosmetic_Inventory/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients_INCI.html.
 1. European Chemicals Agency. Information about Chemical Substances [online]. Helsinki [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/ec-inventory.
 1. IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry [online]. USA, 2019 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://iupac.org/.
 1. Cosmetics Europe – the personal care association [online]. Brussels, 2019 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://www.cosmeticseurope.eu/.
 1. CosIng. European Commission [online]. 2019 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm.
 1. DŘÍZHAL, Ivo. Aftózní zánět dutiny ústní – recidivující afty. Praktické lékárenství. 2007, 3(4), 191-194.
 1. Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR). Jak vzniká zubní kaz [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: http://www.ssscr.cz/jak-vznika-zubni-kaz.
 1. Nazuby.cz [online]. 2019n[cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://www.nazuby.cz/.
 1. Lidský zub. Wikipedia [online]. 2005 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zub#/media/File:Tooth_section_international.png.
 1. MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4865-8.
 1. MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie, minimum pro praxi. 1. vydání, Praha: TRITON s.r.o. 1999. ISBN 80-7254-032-7.
 1. Sugar free chewing gum. Oral Health Foundation [online]. 2019 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.dentalhealth.org/sugar-free-chewing-gum.
 1. MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie. Klinické postupy. Přeložil doc. MUDr. P.Poledník. Praha: Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-8-7.
 1. Paradentóza. Nechci kazy [online]. 2019 [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: https://www.nechcikazy.cz/paradentoza.
 1. DŘÍZHAL, Ivo. Parodontitida - onemocnění ohrožující chrup. Medicína pro praxi. 2007, 4(9), 358-360.
 1. DŘÍZHAL, Ivo, Květa PROUZOVÁ a Jarmila ÚLEHLOVÁ. Parodontitida - jak ji poznat a léčit. Praktické lékárenství. 2012, 8(4), 164-166.
 1. DŘÍZHAL, Ivo. Aftózní zánět dutiny ústní - recidivující afty. Praktické lékárenství. 2007, 3(4), 191-194.
 1. Afta na spodním rtu. Wikipedia [online]. 2006 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Recidivuj%C3%ADc%C3%AD_afty#/media/File:Aphthe_Unterlippe.jpg.
 1. OBROVSKÁ, Markéta. Nejčastější problémy v dutině ústní – jak může pomoci lékárník?. Praktické lékárenství. 2017, 31(3), 129-132.
 1. Co způsobuje citlivé zuby? Sensodyne [online]. 2017 [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: https://www.sensodyne.cz/o-citlivosti/priciny.html.
 1. GILLAM, David G. Diagnóza a zvládnutí hypersenzitivity dentinu. Dental Tribune [online]. Velká Británie, 2011 [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: https://czsk.dental-tribune.com/clinical/diagnoza-a-zvladnuti-hypersenzitivity-dentinu/.
 1. GOLDSTEP, Fay. Dentine hypersensitivity: Simplified. Dental Tribune [online]. Canada, 2013 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: https://www.dental-tribune.com/clinical/dentine-hypersensitivity-simplified/.
 1. Co je halitóza? Listerine [online]. Johnson & Johnson, 2018 [cit. 2019-02-08]. Dostupné z: https://www.listerine.cz/co-je-halitoza.
 1. OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta. Sucho v ústech škodí zubům i dásním [online]. 2016, 20. 10. 2016 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/pece-o-zuby/sucho-v-ustech-skodi-zubum-i-dasnim-1659.html.
 1. HELLWIG, Elmar. KLIMEK, Joachim. ATTIN, Thomas. Záchovná stomatologie a parodontologie. Přeložil MUC. Jan Streblov. 1. české vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. Počet stran 332. ISBN 80-247-0311-4.
 1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Hygiena dutiny ústní (II. část). Praktické lékárenství. 2007, (2), 85-87.
 1. Types of Toothpaste. Dental Health Foundation Ireland [online]. 2019 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://www.dentalhealth.ie/dentalhealth/teeth/typesoftoothpaste.html.
 1. HUBKOVÁ, Věra. K úloze fluoridů v prevenci zubního kazu. Interní medicína pro praxi. 2001, (7), 318-320.
 1. MERGLOVÁ, Vlasta. Zásady hygieny chrupu u dětí. Praktické lékárenství. 2011, 7(4), 182-186.
 1. KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, Romana. Ústní hygiena v dětském věku. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(5), 305-307.
 1. ZAIM, Eylem, Işıl BAKIRSOY a Emel SOYKAN. Short-Term Side Effects of 0.2% Alcohol-Free Chlorhexidine Mouthrinse Used as an Adjunct to Non-Surgical Periodontal Treatment: A Double-Blind Clinical Study. Journal of Periodontology. 2006, 77(3), 370-384. DOI: 10.1902/jop.2006.050141.
 1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Hygiena dutiny ústní (I. část). Praktické lékárenství. 2007, (1), 38-40.
 1. ÚLEHLA, Tomáš. Dentální hygiena - základ pevného zdraví. Praktické lékárenství. 2014, 10(4), 146-149.
 1. DŘÍZHAL, Ivo, Květa PROUZOVÁ a Eva KOVALOVÁ. K problematice ústní hygieny. Medicína pro praxi. 2011, 8(5), 242-245.
 1. Péče o snímatelné zubní náhrady. Zuby.cz [online]. 2002 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: http://www.zuby.cz/zubni-nahrady/pece-o-snimatelne-zubni-nahrady.html.
 1. Péče o zubní protézy. Zolárek Dentální centrum [online]. 2019 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: http://www.dczolarek.cz/pro-pacienty/pece-o-zubni-protezy/.
 1. Čištění zubních náhrad. Zubni-kartacek.cz [online]. 2019 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://www.zubni-kartacek.cz/cisteni-zubnich-nahrad.
 1. STRÁŽNICKÁ, Julie a Hana HAVLOVÁ. Kosmetologie e-book [online]. Vyšší odborná škola zdravotní a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, 2016 [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: https://publi.cz/books/280/Impresum.html.
 1. Příčný průřez kůží. WikiSkripta [online]. 2008 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/K%C5%AF%C5%BEe#/media/File:Skin.jpg.
 1. KLAUZOVÁ, Kateřina. Jizvy a jejich léčba. Praktické lékárenství. 2009, 5(3), 124-129.
 1. SMIČKOVÁ, Eva. Péče o jizvy. Medicína pro praxi. 2011, 8(1), 31-33.
 1. Jizvy. Zelená hvězda - dodavatel zdravotnických prostředků [online]. 2019 [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: http://www.zelenahvezda.cz/pacientska-sekce/p-rany/jizvy.
 1. KRATOCHVILOVÁ, Markéta. Péče o jizvy z pohledu lékárníků a farmaceutických asistentů. Hradec Králové, 2017. Absolventská práce. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Vedoucí práce Julie Strážnická.
 1. KUDLÁČKOVÁ, Marta. Využití gelu s vyšší koncentrací heparinu v chirurgické praxi. Interní medicína pro praxi. 2007, (4), 198-200.
 1. DIAMANTOVÁ, Dominika. Celulitida. Praktické lékárenství. 2009, 5(5), 238-241.
 1. VLASÁK, René. Celulitida. Interní medicína pro praxi. 2005, (7-8), 354-357.
 1. POLÁŠKOVÁ, Stanislava. Celoroční péče o dětskou pokožku. Dermatologie pro praxi. 2012, 6(2), 68-72.
 1. Doporučení Komise 2006/647/ES ze dne 22. září 2006 o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních, která s nimi souvisí. In: 2006. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0647&from=CS.
 1. KUČEROVÁ, Renata a Martina BIENOVÁ. Úvod do klinické trichologie. Dermatologie pro praxi. 2012, 6(3), 118-121.
 1. FINSTERLOVÁ, Marie. Nemoci vlasů. Interní medicína pro praxi. 2008, 10(10), 474-477.
 1. Vlas. Wikipedia [online]. 2009 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlas#/media/File:Hair_follicle-en.svg.
 1. Stádia růstu vlasů. WikiSkripta [online]. 2008 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Anagen_catagen_telogen.jpg.
 1. ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8.
 1. Vlasy - typ a charakter. Vlasy.cz [online]. Praha: Hair Centrum Praha, 2015 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.vlasy.cz/charakter-a-typ-vlasu/.
 1. DOGOŠI, Eva. Změny vlasů v procesu stárnutí. Praktické lékárenství. 2015, 11(2e), e3-e8.
 1. MARTINÁSKOVÁ, Jana. Farmaceutická péče o problematickou vlasovou pokožku při onemocnění lupy, seborhoickou dermatitidou a psoriázou kštice. Dermatologie pro praxi. 2015, 9(3), 137-140.
 1. KLAUZOVÁ, Kateřina. Seboroická dermatitida ve vlasech. Dermatologie pro praxi. 2016, 10(2), 80-82.
 1. PISANO, Néstor. Types of hair damage: learn about the most common. Pisano Hair Transplant Clinic [online]. Marbella - Malaga: Pisano Hair Transplant Clinic, 2015 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.pisanohtc.com/en/types-of-hair-damage-learn-about-the-most-common.
 1. RATHI, Sanjay K a Paschal D′SOUZA. Shampoo and conditioners: What a dermatologist should know?. Indian Journal of Dermatology [online]. 2015, 60(3) [cit. 2019-02-21]. DOI: 10.4103/0019-5154.156355.
 1. MARTINÁSKOVÁ, Jana. Farmaceutická péče o pacienty s vypadáváním vlasů. Dermatologie pro praxi. 2015, 9(4), 188-190.
 1. DUCHKOVÁ, Hana a Marta HAŠKOVÁ. Novinky v léčbě alopecií. Dermatologie pro praxi. 2015, 9(1), 31-35.
 1. MICHALÍKOVÁ, Helena. Alopecie - diagnostika a léčba. Praktické lékárenství. 2006, (5), 210-213.
 1. Alopecie. WikiSkripta [online]. 2018 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Alopecie#/media/File:Baldish_man.JPG.
 1. PEŘINOVÁ, Markéta. Volně prodejné přípravky proti vypadávání vlasů. Dermatologie pro praxi. 2018, 12(1), 43-46.
 1. VOJÁČKOVÁ, Klára. Zdravotní a kosmetické aspekty antiperspirantů a deodorantů. Zlín, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
 1. Pocení - jeho charakteristika a vliv na člověka. Eucerin [online]. Beiersdorf, 2019 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: https://www.eucerin.cz/indikace/poceni/poceni.
 1. Deodorants History - Invention of the Deodorant. History of Cosmetics [online]. 2019 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: http://www.historyofcosmetics.net/history-of-makeup/history-of-deodorants/.
 1. About Antiperspirants and Deodorants. Antiperspirants Info [online]. 2019 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: http://www.antiperspirantsinfo.com/en/antiperspirants-and-deodorants/about-antiperspirants-and-deodorants.aspx.
 1. KUČEROVÁ, Renata. Zdravotní aspekty antiperspirantů. Dermatologie pro praxi. 2015, 9(2), 70-72.
 1. Parfém. Wikimedia Česká republika [online]. 2018 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parf%C3%A9m.
 1. MAGEROVÁ, Hana, Jan LACZÓ, Martin VYHNÁLEK, Jakub HORT a Martin BOJAR. Vyšetření čichu a jeho význam pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Neurologie pro praxi. 2008, 9(1), 30-32.
 1. MAĎA, Patrik, Josef FONTANA a A KOL. Funkce buněk a lidského těla: Chuťový a čichový systém [online]. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2018 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://fblt.cz/skripta/xiii-smysly/3-chutovy-a-cichovy-system/.
 1. The History of Perfume. Perfume.com [online]. 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.perfume.com/article-history-of-perfume.
 1. Perfume. Wikipedia [online]. 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Perfume.
 1. A Guide to Perfume Types. Wikipedia [online]. 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.perfume.com/article-a-guide-to-perfume-types.
 1. O parfémech. Yodeyma Paris [online]. 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://www.parfemy-yodeyma.cz/page/o-parfemech/2.
 1. Perfume FAQ: Frequently Asked Questions About Perfume. Now Smell This [online]. 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://nstperfume.com/perfume-faq/.
 1. Přehled a typy vůní. Parfémy info [online]. 2013 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://parfemyfminfo.cz/prehled-a-typy-vuni/.
 1. KREJČÍ, Jiří. Kosmetika a kosmetologie [online]. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://docplayer.cz/47760494-Kosmetika-a-kosmetologie-ing-jiri-krejci-csc-zvysovani-exkluzivity-vyuky-technologie-tuku-kosmetiky-a-detergentu.html.
 1. Výroba parfému. FM Group Czech [online]. 2008 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://www.parfemista.cz/vznik-parfemu.htm
 1. Jak správně vybrat parfém. Parfémy.cz [online]. 2019 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.parfemy.cz/jak-vybrat-parfem/.
 1. KREJČÍ, Jiří. Kosmetické přípravky a prostředky [online]. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://kosmetika.ft.utb.cz/Services/Downloader.ashx?id=661&disposition=inline.
 1. DONNA, Laura. Fragrance Perception: Is Everything Relative?. Fragrances of the World: Perfumer and Flavorist, vol. 34 [online]. 2009 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: http://www.fragrancesoftheworld.com/downloads/3_Fragrance_Perception_Laura_Donna_Is_Everything_Relative.pdf.
 1. About Perfume: Perfumery - Methods of Extraction. Perfume Knowledge, Wordpress [online]. 2014 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://perfumeknowledge.wordpress.com/.