Chemie I. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Anotace

Chemie I je materiál, který poskytuje základní informace o obecné a anorganické chemii. Může sloužit jako základní studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V jednotlivých kapitolách je popsána stavba atomu, včetně historického vývoje názorů. Dále je věnována pozornost chemické vazbě a periodické tabulce prvků. Významné kapitoly jsou zaměřeny na názvosloví anorganických sloučenin, chemické reakce a rovnice a chemické výpočty. V závěru materiálu jsou popsány vlastnosti nejvýznamnějších chemických prvků.

Cíle

Čtenář po prostudování textu dokáže popsat vývoj atomové teorie a stavbu teorie včetně jednotlivých modelů atomu. Orientuje se v historických souvislostech, charakterizuje typy chemických vazeb a umí vysvětlit a popsat jednotlivé typy. Dále dokáže popsat historii vývoje periodického zákona a periodické tabulky prvků. Dokáže uspořádat pravidla chemického názvosloví a tvořit názvy a vzorce anorganických sloučenin. Tvoří a vyčísluje chemické rovnice a popíše rozdíly mezi typy chemických reakcí. Rozumí vlivu termodynamiky a kinetiky na průběh chemických reakcí. Dále umí provádět základní chemické výpočty a zná chemické veličiny a jejich jednotky. Zvládne vysvětlit chemickou rovnováhu a analyzovat vlivy, které ji mohou měnit. Čtenář dokáže popsat protolytické rovnováhy, rozumí teoriím kyselin a zásad a počítá pH. Dále zná redoxní rovnováhu a využití redoxních reakcí v praxi. Vyčísluje redoxní rovnice. Zná chemické prvky, jejich vlastnosti, sloučeniny a využití.

Klíčová slova
Chemie, obecná chemie, anorganická chemie, atom, chemická vazba, periodická tabulka, chemické reakce, chemické rovnice, názvosloví, chemické výpočty, chemická rovnováha, protolytické reakce, oxidačně-redukční reakce, prvky.
Datum vytvoření
31.1.2019
Časová dotace
41 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. NETH, Edward J. a kol. Chemistry: Atoms First [online]. OpenStax Rice University, Houston, Texas., 2018. 1355 stran. [cit. 25.9.2018] ISBN 1-947172-18-2. Dostupné z OpenStax: https://openstax.org/details/books/chemistry-atoms-first
 1. FLOWERS, Paul a kol. Chemistry [online]. OpenStax Rice University, Houston, Texas., 2018. 1355 stran. [cit. 25.9.2018] ISBN 1-947172-09-3. Dostupné z OpenStax: https://openstax.org/details/books/chemistry
 1. BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj z chemie. DIDAKTIS, Brno, 2002. 208 stran. ISBN 80-86285-56-1.
 1. VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha, 1999. 368 stran. ISBN 80-7235-108-7.
 1. BROWN, George Ingham. Úvod do anorganické chemie. SNTL, Praha, 1982. 336 stran. 04-611-82.
 1. HESLOP, R.B. a K. JONES. Anorganická chemie. SNTL, Praha, 1982. 836 stran. 04-614-82.
 1. STRATHERN, Paul. Mendělejevův sen. Nakladatelství BB/art, Praha, 2005. 287 stran. ISBN 80-7341-543-7.
 1. SIROTEK, Vladimír a Jiří KARLÍČEK. Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek. ZČU, FPE, Plzeň, 2005. 119 stran.
 1. BLAŽEK, Jaroslav a kol. Přehled chemického názvosloví. SPN, Praha, 2004. 144 stran. ISBN 80-7235-260-1.
 1. GLINKA, Nikolaj Leonidovič. Početní příklady z anorganické chemie. SNTL, Praha, 1957. 199 stran.
 1. MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie sbírka příkladů. Proton, Brno, 2001. 146 stran. ISBN 80-902402-2-4.
 1. MOORE, Walter John. Fyzikální chemie. SNTL, Praha, 1979. 976 stran. 04-608-79.
 1. HOLZBECHER, Záviš, CHURÁČEK, Jaroslav a kol. Analytická chemie. SNTL, Praha, 1987. 664 stran. 04-612-87.
 1. CHOVANOVÁ, Marie. Analytická chemie pro 2. ročník středních zdravotnických škol. Scientia Medica, Praha, 1996. 88 stran. ISBN 80-85526-63-8.
 1. COTTON, Frank Albert a Geoffrey WILKINSON. Anorganická chemie. Academia, Praha, 1973. 1104 stran. 21-021-73.
 1. Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/, [online], [cit. 31.1.2019].
 1. VŠCHT, Periodická soustava prvků, https://web.vscht.cz/~nadhernl/psp.png, [online], [cit. 3.2.2019].