Farmakognózie
Jana Kendra
Anotace

Tento výukový materiál obsahuje obecnou a speciální část farmakognózie. V obecné části jsou vysvětleny základní pojmy a definice k danému předmětu. Speciální část je rozdělena do skupin podle obsahových látek v rostlinných a živočišných drogách. Poslední kapitola seznamuje studenta s vybranými rostlinnými přípravky, které lze doporučit na daná onemocnění.

Cíle

Cílem textu je znalost primárních a sekundárních produktů rostlin. Dále z toho plynoucí porozumění účinkům těchto produktů. Student je schopen definovat základní termíny farmakognózie – droga, lékopis, čajové směsi, tuky, vosky, léčivý přípravek, doplněk stravy. Student bude schopen doporučit vhodné drogy a přípravky z nich na vybrané onemocnění.

Klíčová slova
Farmakognózie, droga, fytofarmaka, lékopis, farmakognostické metody, čajové směsi, produkty primárního a sekundárního metabolismu, léčivý přípravek, doplněk stravy
Datum vytvoření
30. 04. 2019
Časová dotace
180 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. VRÁNOVÁ, Vilma a VAŠUT, Karel. Terapie kašle. Česká lékárnická komora: Doporučený postup [online]. 2018 [cit. 2019-04-27].
 1. KOTOLOVÁ, Hana. Symptomatická léčba chřipky a nachlazení. Česká lékárnická komora: Doporučený postup [online]. 2018 [cit. 2019-04-27].
 1. KOTOLOVÁ, Hana a KOLLÁR, Peter. Bolest v krku. Česká lékárnická komora: Doporučený postup [online]. 2018 [cit. 2019-04-29].
 1. RUTAR, Pavel. Fytofarmaka – možnosti a rizika. Medicína pro praxi. 2018, 15(1), 46-48.
 1. Český lékopis 2017. Praha: Grada, 2017. ISBN 859-404-924-045-6.
 1. SPILKOVÁ, Jiřina a kol.. Farmakognozie. Univerzita Karlova v Praze, 2016. 346 s.. ISBN 978-80-246-3264-3.
 1. KAŠPAROVÁ, Marie. Fytoterapeutika s tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Praktické lékárenství. 2016, 12(5), 182-185.
 1. BYSTROŇ, Jaromír. Jaké máme v současné době možnosti ovlivnění imunity v běžné klinické praxi. Praktické lékárenství. 2016, 12(1).
 1. MARTIN, Jan a MARTINOVÁ, Denisa. Nežádoucí a toxické projevy předávkování běžnými rostlinnými drogami – II. Praktické lékárenství. 2016, 12(1), 30-32.
 1. POTUŽÁK, Miloš. Cnicus benedictus L. Časopis českých lékárníků. 2016, (6), 19.
 1. MARTIN, Jan a MARTINOVÁ, Denisa. Léčivé rostliny s hypnotickým a sedativním účinkem. Praktické lékárenství. 2014, 10(6), 226-228.
 1. POKORNÁ, Irena, SMUTKA, Luboš a PULKRÁBEK, Josef. Světová produkce cukru. Listy cukrovarnické a řepařské. 2011, (4), 118-120.
 1. DOSEDĚL, Martin, MALÝ, Josef a RUDOLF, Kamil. OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy. Praktické lékárenství. 2010, 6(6), 306-311.
 1. MARTÍNEK, Jan. Zácpa-častý problém. Praktické lékárenství. 2010, 6(1), 15-21.
 1. TŮMOVÁ, Lenka. Valerianae radix - možné interakce s ostatními léky. Praktické lékárenství. 2010, 4(1), 24-25.
 1. VÉGH, Vladimír. CO JE „PRAVÉ“ ALOE?. FarmiNews. 2010, 3(2), 34.
 1. JIRÁSEK, Robert. Absint - lék, nebo jed?. FarmiNews. 2009, 2(1), 13.
 1. VAŠUTOVÁ, Kateřina. Léčba nespavosti. Praktické lékárenství. 2009, 5(2), 70-75.
 1. KARLÍČKOVÁ, Jana. Expektorancia přírodního původu – díl druhý. Praktické lékárenství. 2008, 4(5), 238-240.
 1. VÉGH, Vladimír. Infekce močových cest - základy terapie a prevence. FarmiNews. 2008, 1(4), 198.
 1. VÉGH, Vladimír. Proanthokyanidiny brusinek a infekce močových cest. FarmiNews. 2008, 1(2), 89.
 1. MARTIN, Jan a DUŠEK, Jaroslav. Variabilita a využití silic z Eucalyptus spp. Praktické lékárenství. 2007, 3(5), 238-239.
 1. KARLÍČKOVÁ, Jana. Terapeutické účinky Salvia officinalis. Praktické lékárenství. 2007, 3(1), 33-34.
 1. JEZDINSKÝ, Jaroslav. Systémová enzymoterapie. LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.
 1. TŮMOVÁ, Lenka a BAJEROVÁ, Jana. Ginkgo biloba – interakce s ostatními léky. Praktické lékárenství. 2006, 2(5), 229-230.
 1. BARTOUŠEK, Jan. Ginkgo biloba v současné medicíně. Praktické lékárenství. 2006, 2(3), 142-144.
 1. VANDERPERREN, Bénédicte, RIZZO, Michela, ANGENOT, Luc, et al.. Acute liver failure with renal impairment related to the abuse of senna anthraquinone glycosides. Ann. Pharmacother. 2005; 39: 1353–1357.
 1. TOMČÍKOVÁ Lenka. Vybrané krytosemenné rostliny. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 396 s. ISBN 80-7013-284-1.
 1. TOMKO, Jozef a kol.. Farmakognózia. Osveta, 1999. 422 s.. ISBN 80-8063-014-3.
 1. HUBÍK, Josef, DUŠEK, Jaroslav a SPILKOVÁ, Jiřina. Farmakognosie I.: obecná část a primární látky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha.
 1. www.korunnicukr.cz [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: www.korunnicukr.cz/o-nas/vyroba/.
 1. www.sukl.cz [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/lekopisne-publikace?highlightWords=lekopis.
 1. 958-glycyrrhizin. Ferpotravina.cz: seznam-ecek [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: www.ferpotravina.cz/seznam-ecek/E958.
 1. Mukopolysacharidy. Www.medicabaze.cz [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&categId=33&what=full&termId=2551&tname=Mukopolysacharidy&h=empty#jump.
 1. Condurango - sladové víno. www.herbadent.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.herbadent.cz/medicinalni-sladova-vina/condurango-sladove-vino-na-zaludek/.
 1. BECHNÁ, Klárka. Farmakognosie podle Českého lékopisu 2009. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: www.docplayer.cz/19687870-Farmakognosie-podle-ceskeho-lekopisu-2009-klarka-bechna.html#show_full_text [online]. [cit. 2019-04-28].
 1. MIKŠÍK, Jenda. Chmel: Chmelařství včera, dnes a zítra (1. díl). www.moskyt.net [online]. 2012 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.moskyt.net/chmel-chmelarstvi-vcera-dnes-zitra-1-dil.
 1. BOUMA, David. Chmelu se letos sklidilo více. www.uroda.cz [online]. 2017 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.uroda.cz/chmelu-se-letos-sklidilo-vice/.
 1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 [online]. 2011 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.reformulace.cz/images/1169_2011.pdf.
 1. Rowatinex kapky - příbalový leták. Pribalove-letaky.cz [online]. 2016 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: pribalove-letaky.cz/rowatinex-kapky.
 1. Canephron - příbalový leták. Sukl.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=canephron&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%5D=&dat.
 1. Carbosorb – příbalový leták. Sukl.cz [online].[cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=carbosorb&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D.
 1. Iberogast – příbalový leták. Sukl.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=Iberogast&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%5D=&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-yes&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-no&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-def&data%5Bwith_adv%5D=0&search=Vyhledat&data%5Blisting%5D=20.
 1. Cholagol – příbalový leták. Sukl.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=cholagol&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%5D=&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-yes&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-no&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-def&data%5Bwith_adv%5D=0&search=Vyhledat&data%5Blisting%5D=20.
 1. HANÁKOVÁ, Tereza. Terapie zácpy. Pharmanews.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.pharmanews.cz/clanek/terapie-zacpy/.
 1. Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice. [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_alkohol.
 1. Olimunovac. www.bioveta.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.bioveta.cz/pripravky/humanni-pripravky/olimunovacsup-sup.html.
 1. Preparation – příbalový leták. Sukl.cz [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=preparation&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%5D=&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-yes&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-no&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-def&data%5Bwith_adv%5D=0&search=Vyhledat&data%5Blisting%5D=20.
 1. www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-36