Nežádoucí účinky léčiv
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Anotace

Každé účinné léčivo má kromě léčebných efektů, pro které se pacienty používá, účinky další – vedlejší. Některé z nich mohou vážně poškodit zdraví nebo dokonce způsobit smrt. V tomto případě se jedná o „nepříznivé” nežádoucí účinky (NÚ), které pro svoji závažnost mohou vést ke snížení dávek, popřípadě k ukončení léčby daným léčivem. Při předávkování léčivy se pak objevují účinky toxické.

Cíle

Cílem výukového materiálu je seznámit studenty zdravotnických oborů s nežádoucími reakcemi pacientů na léčivo. V textu jsou diskutovány jednotlivé typy nežádoucích účinků podle současných vědeckých a klinických poznatků.

Klíčová slova
Nežádoucí účinky, léková alergie, idiosynkrazie, teratogenita, kancerogenita.
Datum vytvoření
25.01.2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. Švihovec, J. a kol.: Farmakologie. Grada, Praha: 2018.
  1. Fusek, J., Herink, J., Pleskot, O.: Obecná farmakologie. Univerzita Pardubice: 2018.
  1. Martínková, J.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2.vydání, Grada, Praha: 2018.
  1. Lincová, D., Farghali, H.: Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání, Galén, Praha: 2007.
  1. Lűllmann, H., Mohr., K., Hein, L.: Barevný atlas farmakologie. 4. vydání, Grada, Praha: 2012.
  1. Rádl, S.: Využití výsledků studií vedlejších účinků léčiv při vývoji moderních léčiv. Chem. listy 107, 613-623: 2013.
  1. Dasgupta, A.: Therapeutic drug monitoring. Academic Press Elsevier: 2012.