3.3
Postup přípravy čípků
Čípky se mohou vyrábět lisováním (využívá se při průmyslové výrobě), odléváním do kovových forem nebo odléváním do jednorázových plastových tvarovaných folií, které zároveň slouží jako vnitřní obal.
Pří individuální nebo hromadné přípravě na pracovišti lékárny se využívá metoda odlévání.
Pomůcky
+
vylévací třenka a těrka
vylévací třenka a těrka
+
forma pro odlévání kovová
forma pro odlévání kovová
+
tvarovaná folie a stojan
tvarovaná folie a stojan
infračervená lampa nebo vodní lázeň.
Fáze přípravy čípků litím do formy
 • příprava odlévací formy
 • výpočet potřebného množství čípkového základu
 • příprava čípkoviny
 • formování čípků
 • balení čípků
 1. Příprava odlévací formy
Očištění dílů formy
Po každém použití je třeba jednotlivé díly umýt v roztoku saponátu, opláchnout čistou vodou a důkladně vysušit.
Stanovení průměrné hmotnosti čípku
Formy na odlévání čípků mají deklarovanou orientační hmotnost (1 g, 2 g).
Pro jednotlivé čípkové základy je třeba při prvním použití formy určit přesnou hmotnost čípku připraveného v dané formě.
Postup:
Z čistého čípkového základu se vyleje 5-10 čípků a stanoví se průměrná hmotnost jednoho čípku v gramech. Průměrná hmotnost se při použití různých čípkových základů liší.
Vymazání a sestavení formy
Při použití starších kovových forem a kakaového oleje, který má malou objemovou kontrakci, je potřeba formu vymazat hydrofilní kapalinou (mýdlový líh, glycerol), aby se čípky nepřilepily ke stěně formy a bylo je možno po ztuhnutí bez problémů vyjmout.
Lepší vyjmutí čípku lze také usnadnit vychlazením formy ve výparníku chladničky před odléváním. Čípková hmota bude rychleji tuhnout.
Ztužený tuk má dostatečnou objemovou kontrakci a úpravu formy nevyžaduje.
Jednorázové plastové formy není třeba upravovat.
 1. Výpočet potřebného množství čípkového základu
Množství základu není na receptu uvedeno, protože každá forma má jinou velikost dutin a použitá léčiva mohou mít různý vytěsňovací koeficient.
Definice
Vytěsňovací koeficient udává, kolik gramů čípkového základu vytěsní svým objemem 1 g léčiva. Počítáme s ním proto, že stejná hmotnostní množství léčiv mohou mít různý sypný objem, takže nahradí různý objem čípkového základu.
S vytěsňovacím koeficientem musíme počítat vždy, pokud je léčivé látky více než 5 % [4].
Příklad
Výpočet potřebného množství čípkového základu [2]:
M = n (K - ∑ L. f)
n = počet připravovaných čípků
K = průměrná hmotnost 1 čípku ze samotného základu.
L = hmotnost léčivé látky v 1 čípku
f = vytěsňovací koeficient
Tabulka 2. Vytěsňovací koeficienty nejčastěji používaných léčiv (ČL)
Léčivá látka
f
Adeps solidus
Cacao oleum
Acidum acetylsalicylicum
0,63
0,83
Acidum boricum
0,67
0,67
Balsamum peruvianum
0,61
0,91
Belladonnae folii extractum siccum normatum
 
0,77
Bismuthi subgallas
0,34
0,36
Cinchocaini hydrochloridum
0,79
 
Codeini phosphas
0,8
0,91
Coffeinum
0,67
 
Dexamethasonum
0,71
 
Diazepamum
0,70
 
Dimenhydrinatum
0,75
0,77
Ergotaminii tartras
0,77
 
Ibuprofenum
0,90
1,05
Ichtammolum
 
0,91
Indometacinum
0,62
0,88
Nitrofurantoinum
0,58
0,60
Papaverinii hydrochloridum
0,89
 
Paracetamolum
0,75
0,74
Phenobarbitalum
0,68
0,83
Phenobarbitalum natricum
0,62
0,84
Prednisonum
0,75
 
Resorcinolum
0,43
0,71
Quinini hydrochloridum dihydricum
0,68
0,83
Sulfathiazolum
0,48
0,63
Tanninum
0,48
0,63
Theobrominum
0,55
0,55
Zinci oxidum
0,16
0,23
Zinci sulfas heptahydricus
0,50
0,36
Pokud je předepsána pevná organická látka nerozpustná v čípkovém základu, která neobsahuje v molekule kovový prvek, a tato látka není v lékopisné tabulce uvedena, lze počítat s hodnotou f = 0,7 [2].
Příklad
Příklad výpočtu potřebného množství čípkového základu
1. Rp. Extracti belladonnae sicci 0,02 Papaverinii chlorati 0,05 Paracetamoli 0,4 Cacao olei q.s. M. f. supp. D.t. dos No. VII (septem)
M = n (K - ∑ L. f)
M = 7. [2- (0,02+ 0,05 + 0,4. 0,74)]
M = 11, 4 g
Na přípravu čípků je potřeba 11,4 g čípkového základu.
2. Rp. 1 dávka Acidi acetylsalicylici 2,4 0,4 Paracetamoli 3,0 0,5 Codeini monohydrici 0,3 0,05 Cacao olei q. s. Div. in. dos. No VI (sex)
1) M = n (K - ∑ L. f)
M = 6 [2- (0,4. 0,83 + 0,5. 0,74 + 0,05)]
M = 7,5 g
2) M = n K - ∑ L. f
M= 6. 2 – (2,4. 0,83 + 3,0. 0,74 + 0,3)
M = 7,5 g
Na přípravu čípků je potřeba 7,5 g čípkového základu.
Při odlévání dochází ke ztrátám čípkoviny (zbytky na třence, těrce, stěrce), proto se doporučuje přidat k navážce určitý nadbytek čípkového základu. Podle počtu připravovaných čípků se na úhradu ztrát přidává 2-10 % základu. Obecně platí, že čím větší počet čípků se připravuje, tím menší je třeba nadbytek [4].
 1. Příprava čípkoviny
Léčivou látku navážíme a rozdrobníme. Pokud je předepsáno více léčivých látek, připravíme složený prášek. Prosejeme recepturním sítem číslo VII (pulvis persubtilissimus).
Navážíme čípkový základ, smísíme s připraveným práškem a směs natavíme na vodní lázni nebo pod infračervenou lampou do polotekuté konzistence. Pokud je do čípků předepsána termolabilní léčivá látka, přidáváme ji až k natavené čípkovině.
 1. Formování čípků
Čípkovinu optimální krémovité konzistence vyléváme do formy v nadbytku, protože při tuhnutí dochází k objemové kontrakci. U suspenzních čípků průběžně čípkovinu promícháváme, aby nedocházelo k sedimentaci léčivé látky a tím k chybné výsledné dávce léčiva v čípku. Po částečném ztuhnutí nadbytek seřízneme. Následným ochlazením v chladničce (Cacao oleum) nebo při obyčejné teplotě (Adeps solidus) čípky ztuhnou.
 1. Balení čípků
Z kovových forem po ztuhnutí čípky vyjmeme, zabalíme je do celofánové folie a adjustujeme do kelímku.
Plastové formy slouží zároveň jako primární obal. Tento obal zajišťuje čípkům ochranu před vlivy vnějšího prostředí a tvarovou stabilitu i v případě, když čípky vlivem vyšší teploty změknou. Díky formě čípky po ochlazení získají opět původní tvar.
Po ztuhnutí čípků uzavřeme otvory folie samolepící folií. Jako sekundární obal použijeme papírovou skládačku.
+
Obr. 9
 1. Označení
Čípky označíme červenou signaturou. Pokud připravené čípky obsahují kakaový olej, přidáme doplňkovou signaturu „Uchovávat v chladu“. Na obalu uvedeme počet čípků.
Video 2. Příprava čípků litím do formy
Tabulka 3. Nejčastější chyby při vylévání čípků
Chyba
Důsledek
Vmísení vzduchu
Hmotnost čípků neodpovídá, jsou příliš lehké
Nadměrné natavení čípkoviny
Sedimentace suspendovaného léčiva, pomalé tuhnutí čípků, nevyhovující hmotnost (čípky jsou těžké a je jich málo)
Prudké ochlazení
Čípky se lámou
Nevyhovující doba chlazení
Špatně vymazaná forma
Čípky se lepí na stěnu formy