Příprava léčiv – vybrané kapitoly
Julie Zubrová, Hana Havlová
Anotace

Výukový materiál je zaměřen na dělené lékové formy, konkrétně rektální a vaginální přípravky a tobolky (kapsle). U každé kapitoly jsou shrnuty formy přípravků dle Českého lékopisu 2017, podrobněji jsou pak rozebrány čípky, vaginální kuličky a příprava tobolek.

Cíle

Cílem je seznámit studenty se zásadami přípravy a vlastnostmi tobolek, rektálních a vaginálních přípravků.

Klíčová slova
rektální přípravky, čípky, vaginální přípravky, vaginální kuličky (globule), tobolky
Datum vytvoření
30. 11. 2018
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Český lékopis 2017 včetně doplňků. Praha: Grada, 2017. ISBN 859-404-924-045-6.
 1. ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8.
 1. KOMÁREK, Pavel a Miloslava RABIŠKOVÁ. Technologie léků: galenika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2006. ISBN 8072624237.
 1. ŘEHULA, Milan. Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024623788.
 1. Dr.Max. Sanova Glycerínové čípky Classic 10x2 g. [online]. [cit. 2019-05-31]. Dostupné z: https://www.drmax.cz/supp-glycerini-sanova-glycerinove-cipky-classic-2g-10ks.
 1. Český lékopis 2009 včetně doplňků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-271-0500-7.
 1. ROWE, Raymond C., Paul J. SHESKEY, Walter G. COOK a Marian E. FENTON. Handbook of pharmaceutical excipients: edited by Raymond C. Rowe, BPharm, PhD, DSC, FRPharmS, FRSC, CPhys, MlnstP, chief scientist, Paul J. Sheskey, BSc, RPh, principal research scientist, the Dow Chemical Company, Midland, MI, USA, Walter G. Cook, BSc, PhD, research fellow, Materials Science group of Pharmaceutical R&D, Pfizer, Sandwich, Kent, UK, Marian E. Fenton, BSc, MSc, development editor, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, London, UK. Seventh edition. London: APhA/Pharmaceutical Press, 2012. ISBN 9780857110275.
 1. ZEMANOVÁ, Jarmila. Příprava léků: učebnice pro střední zdravotnické školy, studijní obor farmaceutický laborant. Praha: Avicenum, 1987.
 1. DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2111-3.
 1. KUBÍNOVÁ, Helena. Problematika farmakoterapie u dětí - neregistrovaná léčiva, "off label" použití a magistraliter příprava z hlediska právního i odborného - II. In: Spolek Ostrava [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwiIDAz8zeAhVBDewKHcXfC28QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.spolekostrava.estranky.cz%2Ffile%2F12%2Fkubinova.ppt&usg=AOvVaw2_zy4Cm5HeLu1NtHzFqtj1
 1. Fagron. AmylFarm®. [online]. [cit. 2019-07-04]. Dostupné z: https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102662/amylfarm.aspx
 1. Solich J, Dofková L. Tabulky pro lékárníky. Praha: SPOFA, Avicenum 1988.
 1. Dacom Pharma. HPMC tobolky. [online]. [cit. 2019-07-04]. Dostupné z: http://www.dacompharma.cz/cs/hpmc-tobolky.