Biofyzika
Mgr. Vladislav Válek
Anotace

Výukový materiál seznamuje studenty se základy biofyziky a s jejím využitím v lékařské a medicínské oblasti.

Cíle

Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích na člověka. Dále se seznámí s druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.

Klíčová slova
biofyzika, atom, molekula, fyzikální faktory, měřicí přístroje, záření
Datum vytvoření
30.10.2018
Časová dotace
14 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Biofyzika [online]. c2017 [citováno 5. 9. 2018]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biofyzika&oldid=15391452>.
 1. Reo On, 'File:Atom - schématický.PNG', Wikimedia Commons, the free media repository, 5 March 2018, 05:26 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Atom_-_sch%C3%A9matick%C3%BD.PNG&oldid=290792361> [citováno 25. 11. 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Molekula [online]. c2017 [citováno 7. 9. 2018]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Molekula&oldid=15473948>.
 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Akutní horská nemoc [online]. c2018 [citováno 9. 9. 2018]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akutn%C3%AD_horsk%C3%A1_nemoc&oldid=16152594>.
 1. Mike, 'File:Nasa decompression chamber.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 7 January 2018, 08:15 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Nasa_decompression_chamber.jpg&oldid=277504851> [citováno 9. 9. 2018], license Creative Commons BY 2.0.
 1. Jim Campbell/Aero-News Network: Physicist Stephen Hawking in Zero Gravity NASA [online]. c2016 [citováno 25. 10. 2018]. Dostupný z WWW: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Physicist_Stephen_Hawking_in_Zero_Gravity_NASA.jpg&oldid=344266379#/media/File:Physicist_Stephen_Hawking_in_Zero_Gravity_NASA.jpg, license Public domain.
 1. VRejlek, Termoregulace [online], c2018, Datum poslední revize 20. 03. 2018, 14:10 UTC, [citováno 25. 10. 2018] https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Termoregulace&oldid=402781, license Creative Commons BY-SA 3.0 CZ.
 1. Přispěvatelé Wikipedie, Popálenina [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 14. 09. 2018, 20:34 UTC, [citováno 30. 04. 2019] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pop%C3%A1lenina&oldid=16454256.
 1. Přispěvatelé Wikipedie, Omrzliny [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 11. 08. 2018, 21:25 UTC, [citováno 30. 04. 2019] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Omrzliny&oldid=16303335>.
 1. Relativní vlhkost a člověk - nové přípustné limity, [online], [citováno 30. 04. 2019], https://www.bozpinfo.cz/josra/relativni-vlhkost-clovek-nove-pripustne-limity.
 1. Thehappyv, 'File:Sluchové pole - Graf.png', Wikimedia Commons, the free media repository, 27 November 2016, 02:23 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sluchov%C3%A9_pole_-_Graf.png&oldid=220903527> [citováno 19. 9. 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Nevit Dilmen, 'File:Pregnancy ultrasound 110325143136 1432470.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 18 March 2015, 14:25 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Pregnancy_ultrasound_110325143136_1432470.jpg&oldid=153828990> [citováno 19. 9. 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Přispěvatelé WikiSkript: Diagnostické užití ultrazvuku [online]. c2018 [citováno 30. 9. 2018]. Dostupný z WWW: <https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Diagnostick%C3%A9_u%C5%BEit%C3%AD_ultrazvuku&oldid=407296>.
 1. Martin Tornai, 'File:TORNAI-SpectrumOfMedicalImaging.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 5 January 2018, 03:25 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:TORNAI-SpectrumOfMedicalImaging.jpg&oldid=276920445> [citováno 20. 11. 2018], license Creative Commons BY 4.0.
 1. Tatoute and Phrood, 'File:Spectre.svg', Wikimedia Commons, the free media repository, 18 March 2018, 17:04 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Spectre.svg&oldid=292632056> [citováno 20. 11. 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Anynobody~commonswiki, 'File:Alfa beta gamma neutron radiation.svg', Wikimedia Commons, the free media repository, 27 April 2018, 09:09 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alfa_beta_gamma_neutron_radiation.svg&oldid=298736092> [accessed 22. 11. 2018], license Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. OpenStax College, 'File:Biceps Muscle CNX.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 29 November 2017, 12:01 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Biceps_Muscle_CNX.jpg&oldid=269858431> [accessed 27 December 2018], license Creative Commons BY 4.0.
 1. OpenStax College, 'File:907 Synovial Joints.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 29 November 2017, 11:05 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:907_Synovial_Joints.jpg&oldid=269851284> [accessed 27 December 2018], license Creative Commons BY 3.0.
 1. Moondoggy, 'File:Stress-strain1.svg', Wikimedia Commons, the free media repository, 12 June 2017, 09:08 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Stress-strain1.svg&oldid=247505203> [accessed 27 December 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. BruceBlaus, 'File:Achilles Tendon Tear.png', Wikimedia Commons, the free media repository, 31 January 2018, 18:06 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Achilles_Tendon_Tear.png&oldid=284404378> [accessed 27 December 2018], license Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. MesserWoland, Srdce [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 7. 10. 2018, 16:17 UTC, [citováno 27. 12. 2018] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Srdce&oldid=16513338, license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. HappyApple, 'File:Venturi5.svg', Wikimedia Commons, the free media repository, 12 August 2017, 12:59 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Venturi5.svg&oldid=255146728> [accessed 27 December 2018], license Public domain.
 1. BruceBlaus, 'File:Blood Pressure - Take Another Person.png', Wikimedia Commons, the free media repository, 16 March 2018, 18:31 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blood_Pressure_-_Take_Another_Person.png&oldid=292420667> [accessed 27 December 2018], license Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4.
 1. Synaptidude, Klidový membránový potenciál [online], , c2017, Datum poslední revize 2. 11. 2017, 20:09 UTC, [citováno 28. 12. 2018] https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Basis_of_Membrane_Potential2.png&oldid=335476766#/media/File:Basis_of_Membrane_Potential2.png, license Creative Commons BY 3.0.
 1. Synaptidude, Action potential cs [online], , c2018, Datum poslední revize 18. 06. 2018, 16:16 UTC, [citováno 28. 12. 2018] https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Action_potential_cs.png&oldid=124882130#/media/File:Action_potential_cs.png, license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Icewalker, Akční potenciál kardiomyocytu a pacemakerový potenciál sinusového uzlu [online], , c2017, Datum poslední revize 1. 12. 2017, 18:28 UTC, [citováno 28. 12. 2018] https://www.wikiskripta.eu/w/Soubor:Srde%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1ly.svg#/media/File:Srde%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1ly.svg, license Creative Commons BY-SA 3.0 CZ.
 1. Backyard Brains: Amy Kuklev. Experiment: Heart Action Potentials [online]. [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: https://backyardbrains.com/experiments/img/Different_Action_Potentials.jpg, licence Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Přispěvatelé Wikipedie, Úraz elektrickým proudem [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, Datum poslední revize 17. 09. 2017, 18:24 UTC, [citováno 28. 12. 2018] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Araz_elektrick%C3%BDm_proudem&oldid=15330646.
 1. James Heilman, MD, 'File:Lightning injury.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 2 December 2014, 14:57 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Lightning_injury.jpg&oldid=141230701> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Přispěvatelé WikiSkript, Účinky elektrického proudu na organismus [online], , c2018, Datum poslední revize 17. 03. 2018, 20:04 UTC, [citováno 28. 12. 2018] https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=%C3%9A%C4%8Dinky_elektrick%C3%A9ho_proudu_na_organismus&oldid=402164.
 1. Autorská fotografie, Vladislav Válek, public domain.
 1. Přispěvatelé Wikipedie, Rentgenové záření [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 5. 12. 2018, 22:13 UTC, [citováno 29. 12. 2018] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD&oldid=16752878.
 1. Přispěvatelé Wikipedie, Radioterapie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, Datum poslední revize 4. 10. 2017, 10:38 UTC, [citováno 29. 12. 2018] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioterapie&oldid=15396829.
 1. Stahlkocher, 'File:Röntgenröhre.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 14 October 2016, 11:02 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre.jpg&oldid=209726547> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. NRC, 'File:Gamma Knife Graphic.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 24 May 2017, 18:21 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Gamma_Knife_Graphic.jpg&oldid=245309488> [accessed 29 December 2018], license Public domain.
 1. Bobjgalindo, 'File:MRI brain tumor.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 24 October 2018, 15:58 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:MRI_brain_tumor.jpg&oldid=325218898> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. Blausen Medical, 'File:Projectional radiography components.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 15 April 2017, 19:37 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Projectional_radiography_components.jpg&oldid=240902934> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. Anonymous, 'File:Radiation necrosis.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 30 September 2012, 11:09 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Radiation_necrosis.jpg&oldid=79672624> [accessed 29 December 2018], license Public domain.
 1. H.karasek, 'File:Anatomy of the Human Ear cs-2.svg', Wikimedia Commons, the free media repository, 11 September 2018, 05:19 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Anatomy_of_the_Human_Ear_cs-2.svg&oldid=319666329> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY 2.5.
 1. Beat Ruest, 'File:Brustraum-lunge-br01.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 16 January 2018, 21:21 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Brustraum-lunge-br01.jpg&oldid=280184187> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. Chabacano, 'File:Eye-diagram bg.svg', Wikimedia Commons, the free media repository, 3 August 2018, 20:29 UTC, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Eye-diagram_bg.svg&oldid=313526000> [accessed 29 December 2018], license Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Přispěvatelé Wikipedie, Lidské oko [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 13. 12. 2018, 12:42 UTC, [citováno 29. 12. 2018] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidsk%C3%A9_oko&oldid=16775013>.