Anatomie a fyziologie
Anna Zgarbová, Jana Kalčáková, Helena Zgarbová
Anotace

Výukový materiál seznámí se základní terminologií, charakteristikou a strukturou jednotlivých orgánů, orgánových soustav, jejich funkcí a fyziologií základních dějů. Slouží jako bazální vstupní vědomostní materiál k dalším klinickým předmětům. U některých kapitol je barevné odlišení písma z důvodu zvýšeného textového členění.

Cíle

Osvojením anatomicko-fyziologických poznatků čtenář porozumí navazujícím patologickým odchylkám, propojí poznatky s klinickou propedeutikou, ošetřovatelskými postupy a ošetřovatelstvím v klinických oborech.

Datum vytvoření
21. 12. 2019
Časová dotace
64 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ČIHÁK, R. Anatomie I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
 1. ČIHÁK, R. Anatomie II. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
 1. ČIHÁK, R. Anatomie III. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.
 1. DYLEVSKY,I. Funkční anatomie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 544 s. ISBN: 978-80-247-3240-4
 1. ELIŠKOVÁ, M., NAŇKA, O. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2015. 416 s. ISBN 978-807492-206-0
 1. GANONG, W., F. Přehled lékařské fyziologie. Praha: Galén, 2005. 890 s. ISBN 8072623117.
 1. MOUREK, J. Fyziologie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 224 s. 978-80-247-3918-2.
 1. NETTER, H., F. Netterův anatomický atlas člověka. Praha: Computer Press, a.s., 2012. ISBN 978-80-264-0079-0
 1. ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie - Pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. 712 s. ISBN 978-80-247-4867-2.
 1. ROZTOČIL, Aleš a kol. Moderní porodnictví, 1. vyd. Praha: Grada 2008. 405s. ISBN 978-80-2471941-2.
 1. SILBERNGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 978-80-247-0630-X.
 1. SINĚLNIKOV, R., D. Atlas anatomie člověka (I. – III. díl). Praha: Avicenum, 1982
 1. http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Diabetologie/Inzulinova-rezistence-a-moznosti-jejiho-ovlivneni/8-V-wG.magarticle.aspx
 1. http://fblt.cz/skripta/
 1. http://www.sukl.cz/