Ošetřovatelská péče v neurologii
Mgr. et Bc. Jana Jiroutová Nová
Anotace

Výukový materiál seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacienta změněných v souvislosti s onemocněními, která postihují nervový systém a která výrazně ovlivňují kvalitu života člověka.

Cíle

Cílem je seznámit studenty s anatomií nervového systému, patofyziologií, symptomatologií, diagnostikou a terapií základních neurologických onemocnění, poskytnout základní první pomoc. Znát základní principy vyšetřovacích metod a dokázat vysvětlit jejich podstatu a nároky na pacienta nebo klienta.

Klíčová slova
Neuron, mozek, centrální nervový systém, periferní nervový systém, autonomní nervový systém, vědomí, bezvědomí, cévní onemocnění mozku, degenerativní onemocnění, Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba, atrofie, epilepsie, Parkinsonova choroba, demence, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza mozkomíšní.
Datum vytvoření
24. 05. 2020
Časová dotace
50 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.
 1. SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4868-9.
 1. TŘEŠKA, Vladislav. Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0239-8.
 1. NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4449-0
 1. KALVACH, Pavel. Mozkové ischemie a hemoragie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2765-3.
 1. NEJEDLÁ, Marie. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: GradaPublishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4402-5.
 1. DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: GradaPublishing, 2019. ISBN 978-80-271-2111-3.
 1. AMBLER, Zdeněk. Neurologie pro studenty lékařské fakulty. 5. vyd. Praha: Karolinum, 2004. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0894-4.
 1. ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8.
 1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
 1. VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Pavla PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: GradaPublishing, 2013. Sestra. ISBN 978-80-247-3420-0.
 1. KOLÁŘ, Pavel. Clinicalrehabilitation. Praha: Alena Kobesová, c2013. ISBN 978-80-905438-0-5.
 1. HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace ... Přeložil Pavla KUDLOVÁ, přeložil Petra MANDYSOVÁ. Praha: Grada, [2010]-. ISBN 978-80-247-4328-8.