Ošetřovatelská péče v interních oborech I
Mgr. Petra Hoffmannová
Anotace

Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů – Ošetřovatelská péče v interních oborech I. a II.

První díl zahrnuje kapitoly z kardiologie, pneumologie, gastroenterologie. Kapitoly endokrinologie, nefrologie a problematika akutních stavů jsou ve druhém díle. Materiál je zpracován tak, aby byl student schopen dedukovat podstatu onemocnění z patofyziologie, z procesů, které vzniknou jako přirozená reakce organizmu a ze znalostí, které získal z předchozího studia jiných předmětů nebo z mezipředmětových vztahů.

Cíle

Čtenář získá základní informace o onemocněních v oborech kardiologie, pneumologie, endokrinologie, nefrologie, gastroenterologie a akutních stavů. Zvládne popsat příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu a ošetřovatelskou péči potřebnou k vyřešení problémů pacienta. Zároveň získá informace o možných komplikacích a prevenci.

Klíčová slova
Onemocnění, kardiovaskulární, bronchopulmonální, zažívací trakt, endokrinologie, ledviny a močové cesty, akutní stavy.
Datum vytvoření
01. 01. 2019
Časová dotace
90 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. BARTŮNĚK Petr et al., Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Grada Publishing, a.s., 2016, 752 stran, ISBN 978-80-247-4343-1
 1. CÍFKOVÁ Renata. Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze. Kapitoly z kardiologie 2018, 2. Medical Tribune [online]. [cit. 28.09.2018]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/43987-nova-doporuceni-pro-diagnostiku-a-lecbu-hypertenze
 1. EHRMAN Jiří. Diferenciální diagnostika průjmu a možnosti léčby. Interní medicína pro praxi [online]. 2011, 13 (4). [cit. 02.12.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/artkey/int-201104-0005_Diferencialni_diagnostika_prujmu_a_moznosti_lecby.php
 1. ESPEN Guidelines Doporučené postupy pro enterální výživu: Pankreas. Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče [online]. [cit. 10.12.2018]. Dostupné z: http://www.skvimp.cz/soubory/ESPEN_10_pankreas.pdf
 1. GABALEC Libor. Ulcerózní kolitida – klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života. Interní medicína pro praxi [online]. 2009, 11 (6). [cit. 15.11.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/artkey/int-200906-0006_Ulcerozni_kolitida-klasifikace_diagnostika_lecba_a_kvalita_zivota.php
 1. HRDINA Radomír a kol. Farmakoterapie ischemické choroby srdeční. Medicína pro praxi [online]. 2008, 5 (11). [cit. 12.10.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/11/07.pdf
 1. ION. Nové guidelines u srdečního selhání kladou důraz na frekvenci. Medical Tribune [online]. [cit. 20.09.2018]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/40628-nove-guidelines-u-srdecniho-selhani-kladou-duraz-na-frekvenci
 1. KAPOUNOVÁ Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, a.s., 2007, 368 stran, ISBN 978-80-247-1830-9.
 1. KARETOVÁ Debora, BULTAS Jan. Nové protidestičkové léky v léčbě kardiovaskulárních chorob. Interní medicína pro praxi [online]. 2009, 11(4). [cit. 01.12.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/04/07.pdf
 1. KOBR Jiří. Bronchiolitis acuta. Pediatrie pro praxi [online]. 2004, 1. [cit. 12.11.2018]. ISSN 1803-5264. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/Kobr.pdf
 1. MUSIL David. Ischemická choroba dolních končetin. Interní medicína pro praxi [online]. 2007, 4. [cit. 27.11.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/04/05.pdf
 1. NAVRÁTIL Leoš a kol., Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada Publishing, a.s., 2008, 424 stran, ISBN 978-80-247-2319-8
 1. NOVÁK Ivan. Léčba onemocnění dolních dýchacích cest. Pediatrie pro praxi [online]. 2011, 12(1). [cit. 12.11.2018]. ISSN 1803-5264. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2011/01/07.pdf
 1. PELCLOVÁ Daniela. Pneumokoniózy. Interní medicína pro praxi [online]. 2009, 11 (5). [cit. 27.11.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/05/09.pdf
 1. RUČKA David a kol. Akutní ischemie dolních končetin. Medicína pro praxi [online]. 2011, 8 (10). [cit. 20.10.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/10/08.pdf
 1. SOUČEK Miroslav a kol. Vnitřní lékařství 1. a 2. díl. Grada Publishing, a.s., 2011. 1788 stran. ISBN 978-80-247-2110-1
 1. STÁRKA Luboslav, HAINER Vojtěch. Nové antiobezitikum na obzoru? Praktický lékař [online]. 2009, 89, č. 3. [cit. 01.10.2018]. ISSN 1805-4544. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2009-3/nove-antiobezitikum-na-obzoru-4127
 1. ŠEVČÍK Pavel a kol., Intenzivní medicína. 3., přepracované a rozšířené vydání. Galén 2014. 1195 stran. ISBN 978-80-7492-066-0.
 1. ŠIMEK Stanislav. Ischemická choroba srdeční – péče o pacienta po infarktu myokardu. Medicína pro praxi [online]. 2007, 4 (10). [cit. 12.10.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/10/03.pdf
 1. TROJAN Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. 2., přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing a.s., 1996. 489 stran. ISBN 80-7169-311-1.
 1. VRABLÍK Michal a kol. Endoteliální dysfunkce – první stadium aterosklerózy. Medicína pro praxi [online]. 2011, 8 (3). [cit. 12.10.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/03/05.pdf
 1. ZAZULA Roman, WOHL Pavel. Akutní pankreatitida. Medicína pro praxi [online]. 2005, 4. [cit. 12.12.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2005/04/03.pdf
 1. ZIMANDLOVÁ Dana, BUREŠ Jan. Současné možnosti léčby peptických vředů. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, 14 (2). [cit. 14.12.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/artkey/int-201202-0002_Soucasne_moznosti_lecby_peptickych_vredu.php
 1. ŽURKOVÁ Monika, KOLEK Vítězslav. Doporučený postup léčby infekcí dolních dýchacích cest pro praktické lékaře. Medicína pro praxi [online]. 20012, 9 (10). [cit. 17.11.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/artkey/med-201210-0005_Doporuceny_postup_lecby_infekci_dolnich_dychacich_cest_pro_prakticke_lekare.php
 1. ŽURKOVÁ Monika. Léčba infekcí dolních dýchacích cest v ambulantní praxi. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, 14 (2). [cit. 14.12.2018]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/04/05.pdf