Absolventský seminář
Ing. Kateřina Sosnová, Ing. Michal Mertl
Anotace

Tento výukový materiál slouží jako manuál pro studenty druhých a třetích ročníků vyšších odborných škol zdravotnických. Obsahuje nejen text, ale i názorné obrázky a videa. Je zde nastíněn doporučený postup při zpracování absolventské práce z hlediska teoretické a praktické části a také technické zpracování ABP do elektronické podoby tak, aby byly zachovány normy a pravidla pro správnou tvorbu. Jsou zde také uvedeny příklady teoreticko – praktických absolventských prací pro jednotlivé obory.

Cíle

Po nastudování výukového předmětu by student měl získat představu, co musí zvládnout k tomu, aby úspěšně napsal a obhájil svoji absolventskou práci. Naučí se pracovat se styly, porozumět systému citací v textu a generovat citace dle normy ISO 690 používané ve zdrojích (jak knižních, tak elektronických). Dále by měl student umět vygenerovat obsah podle použitých stylů, používat obrázky a naformátovat je, stejně tak jako tabulky a grafy včetně jejich popisků.

Klíčová slova
Absolventská práce, student, struktura, šablona, styly, kazuistiky, výzkum, proces, popis, obhajoba, prezentace
Datum vytvoření
28. 12. 2018
Časová dotace
164 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
  1. Kolektiv autorů SZŠ a VOŠZ Plzeň. Jak psát absolventské práce: studijní materiál. Plzeň: SZŠ a VOŠZ Plzeň, 2018.
  1. VACIKAROVÁ, Ilona. Srovnání účinků aromaterapeutických a alopatických přípravků (nosní preparáty). Plzeň, 2013. Bakalářská práce. JČU České Budějovice. Vedoucí práce Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D.
  1. Boldis.cz: Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. 2001 [cit. 2018-11-09]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace.html
  1. Citace.com: Vytvořte si citaci [online]. Brno: Citace.com, 2015 [cit. 2018-11-09]. Dostupné z: https://www.citace.com