Lebensmittel
Potraviny
Ilona Mašátová
Annotation

Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut.

Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen Fachunterricht in höheren medizinischen Fachschulen bestimmt. Sein Inhalt orientiert sich auf das Fach Ernährungstherapeut/In.

Ziele

Čtenář dokáže na základě výukových materiálů popsat potraviny a jejich dělení, pokrmy a jejich přípravu, prostírání stolu. Dokáže popsat jídelní lístek a jednotlivá jídla. Dokáže vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými národními kuchyněmi v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Der Leser kann aufgrund des Lehrmaterials die Lebensmittel und ihre Teilung, die Gerichte und ihre Zubereitung, das Tischeindecken beschreiben. Er kann die Speisekarte und die Mahlzeiten beschreiben. Er kann die Unterschiede unter einzelnen Nationalküchen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erklären.

Schlüsselwörter
Potraviny a jejich dělení. Pokrmy a jejich příprava. Prostírání stolu. Jídelní lístek a jídla. Moderní trendy ve výživě. Národní kuchyně v Německu. Národní kuchyně v Rakousku. Národní kuchyně ve Švýcarsku.
Lebensmittel und ihre Teilung. Gerichte und ihre Zubereitung. Eindecken. Speisekarte und Mahlzeiten. Moderne Trende in der Ernährung. Nationalküche in Deutschland. Nationalküche in Österreich. Nationalküche in der Schweiz.
Erstellungsdatum
19. 12. 2018
Zeitbedarf
10 Stunden
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
Ressourcen
  1. Essen und trinken. [online]. ©2018. [Cit. 14.12.2018].Dostupné z: https://www.essen-und-trinken.de/
  1. Worldsoffood. [online]. ©2018. [Cit. 14.12.2018]. Dostupné z: https://www.worldsoffood.de/
  1. Wikipedia [online]. ©2018. [Cit. 14.12.2018]. Dostupné z: https://www.de.m.wikipedia.org/
  1. Paradisi. [online]. ©2018. [Cit. 14.12.2018].Dostupné z: https://www.paradisi.de/
  1. Lebensmittel. Krankenkassenzentrale. [online]. ©2018. [Cit. 14.12.2018]. Dostupné z https://www.krankenkassenzentrale.de/
  1. Tisch decken. Elle. [online]. ©2018. [Cit. 14.12.2018].Dostupné z: https://www.elle.de/