Die Aufgabe eines Labortechnikers, Labor
Povolání zdravotního laboranta, laboratoř
Mgr. Michelle Tesařová
Annotation

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje povolání zdravotního laboranta, jeho pracovní kompetence, vzdělání potřebné pro výkon povolání, profil absolventa daného oboru. Dále se zabývá popisem zdravotní laboratoře, jejím vybavením a zásadami práce ve zdravotní anebo klinické laboratoři.

Das Lernmaterial richtet sich an Studenten von Hochschulen für medizinisches Personal und zwar Labortechniker. Es beschreibt die Arbeit eines Labortechnikers, die Aufgaben und Pflichten, die für den Beruf erforderliche Ausbildung und ein Absolventenprofil. Des Weiteren befasst es sich mit der Beschreibung eines medizinischen Labors, der Laborausstattung und mit den Regeln für medizinische oder klinische Laborarbeiten.

Ziele

Studenti získají jazykové vybavení pro charakteristiku a popis zdravotní anebo klinické laboratoře a jejího vybavení i zásady práce v laboratoři. Dokáží popsat kompetence zdravotního laboranta, umí mluvit o potřebném vzdělání i popsat činnosti související s vykonáváním této profese.

Die Studierenden erwerben die Sprachkenntnisse zur Charakterisierung und Beschreibung eines medizinischen oder klinischen Labors und seiner Ausstattung sowie die Regeln für die Laborarbeit. Sie werden in der Lage sein, die Aufgaben eines Labortechnikers zu beschreiben, über die notwendige Ausbildung zu sprechen und Aktivitäten zu charakterisieren, die mit dem Beruf verbunden sind.

Schlüsselwörter
Zdravotní laborant, zpracování vzorků tělních tekutin, laboratorní vybavení, laboratorní sklo, přístroje, metody, zásady práce v laboratoři, první pomoc, Labortechniker, Verarbeitung von Körperflüssigkeitsproben, Laborausstattung, Laborglas, Geräte und Vorrichtungen, Methoden, Regeln für Laborarbeit, Erste Hilfe.
Erstellungsdatum
07. 01. 2020
Zeitbedarf
8 hodin
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
Ressourcen
  1. Oxford studijní slovník: výkladový slovník angličtiny s českým překladem. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN isbn978-0-19-430655-3. [online]. Dostupné z: http://Https://www.allalliedhealthschools.com/medical-technician/medical-lab-technician-job-description/.
  1. Medical Laboratory Technician Sample Job Description. Monster, [online]. Dostupné z: https://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/medical-laboratory-technician-job-description.aspx
  1. Medical and Clinical Laboratory Technician. CAREERPLANNER.COM, [online]. Dostupné z: https://job-descriptions.careerplanner.com/Medical-and-Clinical-Laboratory-Technicians.cfm.
  1. Medical laboratory - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_laboratory
  1. Laboratory glassware. Wikipedia, [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_glassware.
  1. Lab Safety Rules and Guidelines | Lab Manager. Lab Manager - Focusing on Management, Safety and Laboratory Products [online]. Copyright ©2019 Lab Manager [cit. 03.05.2019]. Dostupné z: https://www.labmanager.com/lab-health-and-safety/2017/12/science-laboratory-safety-rules-guidelines#.XMyTWKQzU2x.
  1. Lab Safety Equipment. index [online]. Copyright ©Science Medical NNCorp [cit. 03.05.2019]. Dostupné z: https://science-medical.com/lse.php.
  1. Informační systém [online]. Copyright © [cit. 04.05.2019]. Dostupné z:https://is.muni.cz/el/1431/podzim2012/C5380/um/Laboratorni_technika-ucebni_text.pdf.
  1. Microscope World Blog: How Does a Light Microscope Work?. Microscope World Blog [online]. Dostupné z: http://blog.microscopeworld.com/2015/05/how-does-light-microscope-work.html.
  1. Shock body position - [online]. Copyright © [cit. 07.06.2019]. Dostupné z: https://previews.123rf.com/images/corbacserdar/corbacserdar1602/corbacserdar160200257/52745682-vector-illustration-d-un-évanouissement-en-état-de-choc-et-de-premiers-secours.jpg