Arzneimittel
Léčiva
Mgr. Marcela Šlajsová
Annotation

Studijní materiál se zabývá léčivy. Začíná stručnou charakteristikou lékopisu a evropského lékopisu. Následují informace o formách léčiv. Poslední část materiálu pojednává o různých aplikacích léků. Das Studienmaterial beschäftigt sich mit Arzneimitteln. Es beginnt mit einer kurzen Beschreibung vom Arzneibuch sowie vom Europäischen Arzneibuch. Es folgen Informationen über Darreichungsformen der Arzneimittel. Der letzte Teil vom Studienmaterial behandelt verschiedene Applikationsarten der Arzneimittel.

Ziele

Čtenář je schopen vysvětlit pojem lékopis, objasnit formy a způsoby aplikace léčiv a uvést praktické příklady.

Der Leser ist fähig, den Begriff Arzneibuch zu erklären, Formen und Applikationsarten der Arzneimittel zu erläutern und praktische Beispiele anzugeben.

Schlüsselwörter
Lékopis, Evropský lékopis, formy léčiv, pevné, měkké, tekuté a plynné formy léčiv, způsoby aplikace léků – systémová aplikace, lokální aplikace, Arzneibuch, das Europäische Arzneibuch, Formen der Arzneimittel, feste, weiche, flüssige und gasförmige Arzneiformen, Applikationsarten der Arzneimittel – systemische Applikation, Lokalapplikation.
Erstellungsdatum
30. 1. 2019
Zeitbedarf
10 Stunden
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
Ressourcen
  1. DUSILOVÁ, Doris. Sprechen Sie Deutsch? 1.: učebnice němčiny pro zdravotnické obory pro učitele. Praha: Polyglot, 2004. 134 s. ISBN 80-86195-33-3.
  1. ZAHRADNÍČKOVÁ, Běla. Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty. 1. část, Odborné texty. Praha: Karolinum, 2005, dotisk. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. 296 s. ISBN 80-246-0465-5.
  1. GÜNTHER, Heidi. In welcher Form gibt es Medikamente. [online]. 28. 8. 2018. [cit. 21. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.barmer.de/gesundheit/themenschwerpunkte/medikamente/medikamente-erklaeren/medikamente-formen-149924
  1. KÖHLER, Susanne. Medikamente: Arten und Darreichungsformen. [online]. 21. 11. 2013. [cit. 19. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.gesundheit.de/medizin/medikamente/arten-und-darreichungsformen/medikamente-arten-und-darreichungsformen
  1. Medikamente – Tabletten, Salbe oder Sirup? [online]. [cit. 15. 1 .2019]. Dostupné z: http://www.vitanet.de/apotheken/medikamente_tabletten_salben_sirup
  1. MOHR, Rainer. Das Arzneibuch – Teil I: Bedeutung für. [online]. 5. 3. 2006. [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2006/daz-10-2006/uid-15551
  1. MOHR, Rainer. Kurze Geschichte zum Deutschen und Europäischen Arzneibuch. [online]. 2005. [cit. 15. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.liebich.de/geschichte/geschichte-zum-deutschen-und-europaeischen-arzneibuch