Verabreichung von Medikamenten
Podávání léků
Mgr.Božena Křečková
Annotation

Studijní materiál se zabývá podáváním léků, historií léčiv a jejich aplikací. Das Studienmaterial beschäftigt sich mit Verabreichung von Medikamenten, mit der Geschichte der Arzneimittel und derer Applikationsarten.

Ziele

Čtenář je schopen podat informace o různých formách léčiv a způsobech aplikace.

Der Leser sollte fähig sein, über Verabreichung von Medikamenten zu informieren, weiter über die Geschichte der Arzneien und Applikationsarten.

Schlüsselwörter
Formy léčiv, pevné, měkké, tekuté a plynné formy léčiv, způsoby aplikace léků, Formen der Arzneimittel, feste, weiche, flüssige und gasförmige Arzneiformen, Applikationsarten
Erstellungsdatum
30. 1. 2019
Zeitbedarf
10 Stunden
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
Ressourcen
  1. DUSILOVÁ, Doris. Sprechen Sie Deutsch? 1.: učebnice němčiny pro zdravotnické obory pro učitele. Praha: Polyglot, 2004. 134 s. ISBN 80-86195-33-3.
  1. https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps16/osetrovatelske_postupy/web/pages/04-leky.html
  1. Arzneimittel. DocCheck Flexicon, Das Medizinlexikon zum Medmachens Medizinlexikon. [cit. 2019-09-01]. Dostupné online na: https://flexikon.doccheck.com/de/Arzneimittel.