Administering medication
Podávání léků
Mgr. Ludmila Faltýnková
Annotation

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Informuje je o historii léčiv, formách a typech léků a stejně tak o způsobech jejich aplikace. Dále pak popisuje vedení dokumentace spojené s podáváním léků ve zdravotnických zařízeních a v neposlední řadě popisuje znalosti nutné k podávání léků, jako jsou interakce a kontraindikace.

The study material is made for tertiary schools for medical professionals aiming for the nursing profession. It provides information concerning the history of medicines, forms and types of medication as well as different ways of their administration. Furthermore it includes information about medical administration records and knowledge of medicine interaction and contraindication.

Objectives

Studenti dokáží v anglickém jazyce popsat historii léčiv, charakterizovat formy a typy léků i způsoby jejich podávání. Orientují se v dokumentaci spojené s podáváním léčiv a dokáží charakterizovat kontraindikace a interakce spojené s podáváním léků.

Students are able to describe the history of medication in English. They are able to describe forms and types of medication together with the different ways of medicine administration. They understand drug charts and medicine contraindication and interaction.

Keywords
Historie léčiv, formy a typy léků, způsob aplikace léků, vedení lékové dokumentace, interakce léků, kontraindikace, history of medication, types and forms of medication, medicine administration, drug chart, contraindication, medicine interaction.
Date of Creation
28. 7. 2019
Duration
10 hodin
Language
English
License
Sources
 1. History Of The Pharmacy: How Prescription Drugs Began And Tranformed Into What We Know Today. Medical Daily [online]. Copyright © 2019 Medical Daily LLC. All rights reserved. [cit. 10.08.2019]. Dostupné z: https://www.medicaldaily.com/pharmacy-prescription-drugs-378078
 1. Medication - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Medication
 1. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Iatrochemistry
 1. Penicillin: Function, history, and resistance. Health News - Medical News Today [online]. Copyright © 2004 [cit. 07.08.2019]. Dostupné z: https://www.medicalnewstoday.com/articles/216798.php
 1. Medication - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Medication
 1. Forms of Medication Besides Pills | Potter's House Apothecary Inc.. Compounding Pharmacy in Phoenix AZ & Glendale AZ [online]. Copyright © 2013 [cit. 17.08.2019]. Dostupné z: https://www.pottershouserx.com/blog/index.php/2018/03/20/10-forms-of-medication-besides-pills/
 1. Administration of Medication: Taking Drugs the Right Way. Healthline: Medical information and health advice you can trust. [online]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/administration-of-medication
 1. Medication Administration Record - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Medication_Administration_Record
 1. LAHODOVÁ, Eva. Angličtina pro VOŠ a bakalářské obory s medicínským zaměřením: English for students of nursing bachelor's degree. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN isbn80-86432-87-4.
 1. TOPILOVÁ, Věra. Medical English. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN isbn:80-7311-001-6.
 1. GRICE, Tony a Antoinette MEEHAN. Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, 2007. Oxford English for careers. ISBN 9780194569774.