Gesundheit
Problematika zdraví
Mgr. Ivana Burianová
Annotation

Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o příčinách a příznacích nemocí, popisuje některé typy chorob, vysvětluje zásady zdravé životosprávy.

Das Material ist für Studenten medizinischer Fachoberschulen bestimmt. Es informiert über Krankheitsursachen und Krankheitssymptome, beschreibt einige Krankheitstypen, erklärt Regeln der gesunden Lebensweise.

Ziele

Studenti dokáží v německém jazyce popsat příčiny a příznaky nemocí, umí charakterizovat některé dětské, infekční a civilizační nemoci. Ovládají slovní zásobu týkající se tématu zdravá životospráva a prevence chorob.

Studenten schaffen Krankheitsursachen und Krankheitssymptome in der deutschen Sprache zu bennen. Sie können einige von den Kinderkrankheiten, Infektionskrankheiten und Zivilisationskrankheiten charakterisieren. Sie beherrschen den Wortschatz, der mit Themen gesunde Lebensweise und Krankheitsprävention zusammenhängt.

Schlüsselwörter
Zdraví, nemoc, příčiny nemoci, příznaky nemoci, zdravý životní styl, prevence nemocí, Gesundheit, Krankheit, Krankheitsursachen, Krankheitssymptome, gesunde Lebensweise, Krankheitsprävention
Erstellungsdatum
03. 01. 2019
Zeitbedarf
10 Stunden
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
Ressourcen
  1. DUSILOVÁ, Doris. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro zdravotnické obory. Praha: Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-32-5.
  1. MOKROŠOVÁ, Ivana a Lucie BAŠTOVÁ. Němčina pro lékaře: manuál pro praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2127-9.
  1. https://www.gesundheit.de/ [cit. 2019-01-03].
  1. https://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/ [cit. 2019-01-03].
  1. https://aok-erleben.de/ [cit. 2019-01-03].
  1. stern [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sYwIjqS0hpA
  1. stern [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=H-2JQQmDx4Y