Health and Disease
Problematika zdraví
Mgr. Alena Václavíková
Annotation

Studijní materiál se zabývá pojmy zdraví a nemoc, uvádí determinanty zdraví. Následuje nejobsáhlejší kapitola popisující různá onemocnění, jejich symptomy a léčbu. Onemocnění jsou řazena dle orgánových systémů nebo věkových skupin. Část týkající se prevence se věnuje prevenci infekčních onemocnění a rakovině, principům zdravého životního stylu a zdravé stravy.

The study material deals with the definitions of health and disease, it lists determinants of health. The largest chapter describes various diseases, their symptoms and treatment. Diseases are listed according to the organ systems or age groups. The chapter concerning prevention involves prevention of infectious diseases and cancer, principles of a healthy lifestyle and a healthy diet.

Objectives

Student získá odbornou slovní zásobu k tématu, seznámí se s pojmy nemoc a zdraví. Osvojí si základní informace o různých onemocněních, porozumí jejich symptomům a léčbě. Dozví se o různých způsobech prevence, umí pochopit zásady zdravého životního stylu a zdravé stravy.

Students gain medical terminology linked to the topic, they get acquainted with the definition of heath and disease. They acquire the basic information about various diseases, they understand their symptoms and treatment. They learn about different ways of prevention, they comprehend principles of a healthy lifestyle and a healthy diet.

Keywords
Zdraví, nemoc, symptom, bolest, kašel, dušnost, otok, únava, porucha, deprese, infekce, epidemie, projevy stáří, prevence, očkování, hygiena, zdravý životní styl, zdravá výživa, obezita, anorexie, podvýživa, Health, disease, symptom, pain, cough, shortness of breath, swelling, fatigue, disorder, depression, infection, epidemic, effects of ageing, prevention, vaccination, hygiene, healthy lifestyle, healthy diet, obesity, anorexia, malnutrition.
Date of Creation
15.2.2019
Duration
15 hours
Language
English
License
Sources
 1. GRICE, Tony and Antoinette MEEHAN. Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, 2007. Oxford English for careers. ISBN 9780194569774.
 1. GRICE, Tony and James GREENAN. Nursing 2. Oxford: Oxford University Press, 2008. Oxford English for careers. ISBN 9780194569880.
 1. McCARTER, Sam. Medicine 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. Oxford English for careers. ISBN 9780194023009.
 1. McCARTER, Sam. Medicine 2. Oxford: Oxford University Press, 2010. Oxford English for careers. ISBN 9780194569569.
 1. EVANS, Virginia. Career Paths English. Nursing. Newbury: Express Publishing, 2012. ISBN 9780857778383.
 1. PAPADAKIS, Maxine A., Stephen J. McPHEE and Michael W. RABOW. Current Medical Diagnosis and Treatment. New York: McGraw-Hill Education, 2014, 53rd ed. ISBN 9781259095221.
 1. PARKER, Steve. The Concise Human Body Book. London: DK Publishing, 2009. ISBN 9781405340410.
 1. Stedman´s Medical Dictionary For Health Professions And Nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2008. ISBN 13:9780781776189.
 1. WIERDSMA, Nicolette, Hinke KRUIZENGA and Rebecca STRATTON: Dietic Pocket Guide. Amsterdam: VU University Press, 2017. ISBN 9789086597543.
 1. World Health Organization [online]. [cit. 17. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.who.int/about/what-we-do/en/
 1. World Health Organization [online]. [cit. 26. 1. 2019.] Dostupné z: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/
 1. World Health Organization [online]. [cit. 26. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 1. World Health Organization [online]. [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
 1. World Health Organization [online]. [cit. 8. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.who.int/topics/diet/en/
 1. World Health Organization [online]. [cit. 10. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
 1. Public Health Image Library (PHIL) [online]. [cit. 6. 3. 2019]. Dostupné z: https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=6901. License Public domain.