Základy práce na sociálních sítích a jejich využití v podnikání se zaměřením na Facebook
Markéta Foktová
Anotace

Výukový materiál se zabývá sociálními sítěmi z hlediska způsobů komunikace jejich uživatelů, plánování komunikace, využití sociálních sítí pro firemní komunikaci i vytváření reklamních kampaní tak, aby měly odpovídající dosah a účinnost. Součástí materiálu jsou i kapitoly o současných trendech na sociálních sítích a rizicích, které při jejich používání hrozí. Materiál je vypracovaný se zvýšeným zřetelem na sociální síť Facebook.

Cíle

Po prostudování výukového materiálu se studenti seznámí s tím, na jakých principech sociální sítě fungují a jak se na nich mají chovat, aby dosáhli cílů, které si při zakládání svého či firemního profilu vytýčili. Zjistí rozdíly mezi jednotlivými sociálními sítěmi a naučí se tvořit obsah a pracovat s obrazovým materiálem. Mají rovněž příležitost poučit se o současných trendech ve světě sociálních sítí či rizicích, kterým musí lidé při jejich používání čelit. Zjistí, že kyberšikana není rozhodně jedinou nástrahou, se kterou se mohou setkat. Naučí se rozpoznávat rozdíly mezi kvalitním obsahem a falešnými zprávami či falešnými účty. V neposlední řadě také pochopí, že závislost na sociálních sítích je stejně nebezpečná, jako třeba na drogách.

Klíčová slova
Sociální sítě, on-line marketing, Facebook, Instagram, Business Manager, Hashtag, rizika na sociálních sítích, komunikace obrazem, reklama, kyberšikana, falešné zprávy, fake news, komunikace, tone of voice
Datum vytvoření
21. 12. 2020
Časová dotace
12 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. #Jak na sítě: Ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Brno: Jan Melvil Publishing, 2019, 325 s. ISBN 978-80-7555-084-2.
 1. KLEMENT, Vítězslav. Sociální média v 2020: Přehled zásadních trendů na sociálních sítích pro brandovou komunikaci [online]. 2019, 37 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.h1.cz/upload/680-social-trendy-2020-groupm.pdf
 1. HANÁČEK, Jan. Trendy a vývoj sociálních sítí v blízké době i té další [online]. 13. 5. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.procomputing.cz/2020/05/trendy-a-vyvoj-socialnich-siti-v-blizke-dobe-i-te-dalsi/
 1. LEWIS, Lori a Chad CALLAHAN. The World's Activity On Major Internet Platforms Every 60 Seconds, Visualized. In: Https://digg.com/ [online]. 13. 3. 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://digg.com/2019/internet-minute-visualized
 1. ARTUKOVIĆ, Katica, Marela JEVTOVIĆ, Davor DUBROVICA, Domagoj FRNTIĆ, Ladislav DERKA, Levente SIMON, Mindaugas ŠIMONIS a Cristi DANILET. CEELI Institute Report: Praktický průvodce soudce pro užívání sociálních sítí v kontextu střední a východní Evropy. CELLI Institut Prague: Advancing The Rule of Law [online]. leden 2020, , 42 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/SoMeGuidelines-CZ.pdf
 1. Havas village. Trendy: sociální sítě v 2020 [online]. [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://havas.cz/havas-village-life/trendy-socialni-site-v-2020/
 1. AHMAD, Irfan. The History of Social Media (Infographic) [online]. In: . 27. 4. 2018 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.socialmediatoday.com/news/the-history-of-social-media-infographic-1/522285/
 1. LAWLOR, Jessica. 5 major differences between traditional media and social media. Muck Rack Blog [online]. 1. 8. 2018 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://muckrack.com/blog/2018/08/01/differences-between-traditional-media-and-social-media
 1. EGAN, Karisa. The difference between Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, & Pinterest (Updated for 2020). In: Https://www.impactplus.com/ [online]. 10. 2. 2017 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.impactplus.com/blog/the-difference-between-facebook-twitter-linkedin-google-youtube-pinterest
 1. TIP#874: Jak zjišťovat potřebné hashtagy k příspěvkům na Instagramu. Kompletní návod. In: Https://365tipu.cz/ [online]. 28. 8. 2017 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://365tipu.cz/2017/08/28/tip874-jak-zjistovat-potrebne-hashtagy-k-prispevkum-na-instagramu-kompletni-navod/
 1. POLOCH, Jiří. Satira a parodie na sociálních sítích: falešné české profily [online]. 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: file:///C:/Users/Michal/Downloads/DPTX_2015_1_11230_JDIP01_448511_0_210747.pdf. Diplomová práce. UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 1. BROOKS, Rich. Hashtags Explained: The Complete Guide to Hashtags in Social Media: Everything you ever wanted to know about hashtags but were afraid to ask your teenager. [online]. In: . [cit. 2020-12-21].
 1. DIGITAL 2020: THE CZECH REPUBLIC. In: Https://datareportal.com/ [online]. 17. 2. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://datareportal.com/reports/digital-2020-czech-republic
 1. SAMUR, Alexandra. The History of Social Media: 29+ Key Moments [online]. In: . 22. 11. 2018 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://blog.hootsuite.com/history-social-media/
 1. COOPER, Paige. How the Facebook Algorithm Works in 2020 and How to Make it Work for You. In: Https://blog.hootsuite.com/ [online]. 27. 1. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/
 1. How Do Social Media Algorithms Work? In: Https://digitalmarketinginstitute.com/ [online]. 3. 5. 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-do-social-media-algorithms-work
 1. DAVIES, Stephen. Decoding the social media algorithms in 2020. The ultimate guide: Unwrapping the riddles in a mystery. In: Https://www.stedavies.com/ [online]. [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.stedavies.com/social-media-algorithms-guide/
 1. mkk. Sociální sítě se snaží bojovat proti dezinformacím. Podle odborníků ale příliš pozdě a nedostatečně. In: Https://ct24.ceskatelevize.cz/ [online]. 5. 5. 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2805920-socialni-site-se-snazi-bojovat-proti-dezinformacim-podle-odborniku-ale-prilis-pozde-a
 1. čtk. Facebook posiluje v boji s fake news. Pravdivost obsahu v Česku bude ověřovat Demagog.cz. In: Https://www.irozhlas.cz/ [online]. 26. 5. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/facebook-demagogcz-fake-news-fact-checker_2005261413_pj
 1. FRASCONA SOCHŮRKOVÁ, Martina. Instagram testuje skrytí počtu liků u příspěvků. In: Https://newsfeed.cz/ [online]. 7. 5. 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://newsfeed.cz/instagram-testuje-skryti-poctu-liku-u-prispevku%EF%BB%BF/
 1. DEVERAUX, McKay. THE DANGERS OF SOCIAL MEDIA FOR TEENS. In: Https://www.outbacktreatment.com/ [online]. 29. 2. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.outbacktreatment.com/the-dangers-of-social-media-for-teens/
 1. HAYNES, Trevor a Rebecca CLEMENTS. Dopamine, Smartphones & You: A battle for your time. In: Http://sitn.hms.harvard.edu/ [online]. [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/dopamine-smartphones-battle-time/
 1. DVOŘÁK, Jakub. Ohlídejte si děti na internetu. Pomůže správný software. IDNES.cz [online]. 30. 4. 2019 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/software/kontrola-dite-internezt.A190410_083216_software_dvr
 1. HOCHSTADT, Ariel. Nejlepší návod, jak ochránit vaše dítě v online světě 2020. In: Https://cs.vpnmentor.com/ [online]. 13. 10. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://cs.vpnmentor.com/blog/ucelena-rodicovska-prirucka-pro-ochranu-vaseho-ditete-na-internetu/
 1. MÁCA, Roman. Děti a rizika sociálních sítí. In: Https://www.sancedetem.cz/ [online]. 3. 2. 2014 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/deti-a-rizika-socialnich-siti-112.html
 1. SMAHEL, David, Hana MACHACKOVA, Elisabeth STAKSRUD, Kjartan ÓLAFSSON, Sonia LIVINGSTONE a Uwe HASEBRINK. EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. Www.eukidsonline.net [online]. Brno, 2020, první, 156 [cit. 2020-12-21]. ISSN 2045-256X. Dostupné z: https://irtis.muni.cz/media/3218267/eu-kids-online-2020-16march2020.pdf
 1. WILLIAMS, Susan P. a Verena HAUSMAN. Categorizing the Business Risks of Social Media [online]. 2017 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917322287. Https://www.sciencedirect.com/.
 1. STEFANSKI, Ron. How declining attention spans impact your social media. In: Https://muckrack.com/ [online]. 14. 7. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://muckrack.com/blog/2020/07/14/how-declining-attention-spans-impact-your-social-media
 1. MONNES, Shari. What motivates people to share content on social media? In: Https://www.upthereeverywhere.com/ [online]. 11. 2. 2016 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.upthereeverywhere.com/blog/what-motivates-people-share-content-on-social-media
 1. BĚLONOŽNÍKOVÁ, Karolína a Dominika BĚLONOŽNÍKOVÁ. Trendy 2020. Co očekávat od sociálních sítí? In: Https://timeforworkshop.cz/ [online]. 21. 1. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://timeforworkshop.cz/trendy-2020-co-ocekavat-od-socialnich-siti/
 1. GONZALO, Frederic. Facebook Business Manager avantages et inconvénients: PROS AND CONS OF USING FACEBOOK BUSINESS MANAGER. In: Https://fredericgonzalo.com/ [online]. 11. 9. 2018 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://fredericgonzalo.com/en/2018/09/11/pros-and-cons-of-using-facebook-business-manager/
 1. MALÍK, Vlastimil. Skóre relevance na Facebooku se rozdělilo na 3 metriky [online]. In: . 18. 2. 2020 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.seoconsult.cz/blog/skore-relevance-na-facebooku-se-rozdelilo-na-3-metriky
 1. ELDANZ, Petr. Základy analýzy a monitoringu sociálních sítí 4.: měření úspěšnosti (ROI). In: Https://www.lupa.cz/ [online]. 4. 2. 2011 [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/zaklady-analyzy-a-monitoringu-socialnich-siti-4-mereni-uspesnosti-roi/