Projekce klasické filmové kopie (filmová optika + filmová kopie)
Ing. Tomáš Vyšinský
Anotace

Výukový materiál je ve své první polovině zaměřen na základy technické optiky užité ve filmové technice. Druhá polovina seznamuje čtenáře s filmovou kopií, kde jsou tyto znalosti aplikovány. Filmový materiál je v současnosti nejtrvanlivějším médiem pro záznam obrazu. Text se zaměřuje na výrobu, distribuci, správnou manipulaci, opravy a využití filmového materiálu pro účely klasické filmové projekce.

Cíle

Čtenář si prostřednictvím tohoto materiálu osvojí základy filmové optiky, fotometrie, kolorimetrie, fyziologie vidění, čoček a objektivů. Tyto znalosti dokáže čtenář aplikovat v oblasti filmového materiálu. Bude seznámen se složením filmu, procesu výroby a snímání. Orientovat se bude ve zvukových záznamech, které se na filmu nacházejí. Bude také umět s filmovým materiálem správně manipulovat tak, aby předešel jeho poškození. Čtenář také získá přehled o nejvýznamnějších technologiích širokoúhlé filmové projekce.

Klíčová slova
35mm film, projekce filmu, technická optika, filmová optika, filmová kopie, fotometrie, kolorimetrie, filmový pás, širokoúhlý film, filmový zvuk, promítačský kurz
Datum vytvoření
9. 8. 2020
Časová dotace
40 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Kolektiv autorů. Učební texty pro promítače v širokoúhlých kinech. 1. vydání. Praha: Ústřední půjčovna filmů, 1977.
 1. CASE, Dominic. Film Technology in Post Production. 2. vydání. Abingdon: Routledge. 2013. ISBN: 9781136049774
 1. CLARK, Barbara. Guide to Postproduction for TV and Film, Second Edition: Managing the Process. 2. vydání. Waltham: Focal Press. 2002. ISBN-10: 0240805062; ISBN-13: 978-0240805061.
 1. MRÁČEK, František. Základy pro promítače 35 a 16mm filmu: Optika. Praha: Lucernafilm.
 1. MÁRA, Miloslav. Základy pro promítače 35 a 16mm filmu: Filmová kopie. Praha: Lucernafilm.
 1. POLÁŠEK, Jaroslav. Užitá optika pro IV. ročník SPŠF. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 1. vydání.
 1. PANKRÁC, Vítězslav. Elektromagnetická vlna. Praha: ČVUT FEL. [cit. 15. 2. 2020], [online]. Dostupné z: https://elmag.fel.cvut.cz/sites/default/files/users/pankrac/files/Elektromagnetick%C3%A1%20vlna_2018.pdf
 1. JANDORA, Radek. Optické zobrazení, optické přístroje. Gymnázium Bučovice. [cit. 16. 2. 2020], [online]. Dostupné z: http://radek.jandora.sweb.cz/f18.htm
 1. JANDORA, Radek. Kmitavý pohyb. Gymnázium Bučovice. [cit. 16. 2. 2020], [online]. Dostupné z: http://radek.jandora.sweb.cz/f10.htm
 1. JANDORA, Radek. Vlnové vlastnosti světla. Gymnázium Bučovice. [cit. 16. 2. 2020], [online]. Dostupné z: http://radek.jandora.sweb.cz/f19.htm
 1. HOSNEDL, Jan. Zajímavé příklady z atmosférické optiky: Index lomu, základní zákony odrazu a lomu světelných paprsků. Plzeň: 14. 4. 1999, [cit. 15. 2. 2020]. Dostupné z: https://kof.zcu.cz/st/dp/hosnedl/html/index.html. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni: Katedra obecné fyziky. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Prokšová.
 1. KOPEČNÝ, Jan. Fyzika pro bakaláře: Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření. [cit. 14. 2. 2020], [online]. Dostupné z: https://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Fyzikaprobakalare/PDF/4_3__Kvant_vlastn_elmg_zareni.pdf
 1. ŠULC, Jan. Úvod do laserové techniky: Světlo jako elektromagnetické záření, Látka jako soubor kvantových soustav. Praha: ČVUT FJFI. 2016. [cit. 15. 2. 2020], [online]. Dostupné z: http://people.fjfi.cvut.cz/sulcjan1/ult/ulat_sl_01.pdf
 1. HOFMANN, J., URBANOVÁ, M. Fyzika I. Verze 1.0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, 2005. [cit. 16. 2. 2020], [online]. Dostupné z: http://147.33.74.135/knihy/uid_ekniha-001/pdf/170.pdf
 1. Disperze světla. Fyzika 007. [cit. 15. 2. 2020], [online]. Dostupné z: http://www.fyzika007.cz/optika/disperze-svetla
 1. Vlnová optika. Gymnázium Olomouc – Hejčín. [cit. 15. 2. 2020], [online]. Dostupné z: https://smd.gytool.cz/downloads/6-1-VLNOVA_OPTIKA_BAR_komprese.pdf
 1. AUGUSTA, Lukáš. Co jsou to barevné modely RGB, HSL a HSB a který je lepší?. Designui. [cit. 07. 7. 2020], [online]. Dostupné z: https://www.designui.cz/lekce/co-jsou-to-barevne-modely-rgb-hsl-a-hsb-a-ktery-je-lepsi
 1. Interfona Liberec – Zájmový klub fotoamatérů. Historie záznamu zvuku: Další vývoj (vývoj analogového mechanického, magnetického a optického záznamu). [cit. 29. 7. 2020], [online]. Dostupné z: http://interfona.wz.cz/obsah/historie%20zvuku/dalsi%20vyvoj.html
 1. SharkD. The HSL color model mapped to a cylinder. POV-Ray source is available from the POV-Ray Object Collection. [cit. 28. 6. 2020], [online]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HSL_color_solid_cylinder.png. Licence: Creative Commons BY-SA 3.0
 1. SharkD. The HSV color model mapped to a cylinder. POV-Ray source is available from the POV-Ray Object Collection. [cit. 28. 6. 2020], [online]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HSV_color_solid_cylinder.png. Licence: Creative Commons BY-SA 3.0
 1. Vilson Vieira. CIELAB color space. [cit. 28. 6. 2020], [online]. Dostupné z: https://texample.net/tikz/examples/cielab/. Licence: CC-BY 2.5
 1. Coyau. 8 mm Kodak film reel. [cit. 8. 8. 2020], [online]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8_mm_Kodak_safety_film_reel_04.jpg. Licence: Creative Commons BY-SA 3.0