Místní komunikace
Vojtěch Novotný
Anotace

Tento výukový materiál představuje základní úvod do problematiky dopravy a mobility ve městech a s tím souvisejících aspektů vztahu dopravy a veřejných prostranství a role dopravy v uličním prostoru. Seznámí čtenáře s pojmem „místní komunikace“, včetně typologie místních komunikací, jejich dopravně-inženýrským řešením a stavebním uspořádáním. S touto problematikou souvisí i principy zklidnění dopravy, řešení křižovatek, zastávek a opatření pro preferenci veřejné dopravy. Specifickou problematikou, kterou se rovněž výukový materiál zabývá, jsou podmínky pro pohyb chodců a cyklistů, pěší zóny a zóny 30. Neoddělitelným tématem je také parkování a zásady jeho optimálního řešení ve městech.

Cíle

Cílem tohoto výukového materiálu je základní seznámení čtenáře se všemi aspekty tvorby a podoby místních komunikací, vztahu dopravy a veřejných prostranství, respektive uličního prostoru v souladu s aktuálními trendy a principy trvale udržitelné (městské) mobility.

Klíčová slova
doprava ve městech, udržitelná mobilita, udržitelná městská mobilita, místní komunikace, ulice, veřejná prostranství, veřejný prostor
Datum vytvoření
30. 6. 2020
Časová dotace
10 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. KOČÁRKOVÁ Dagmar a kol. Základy dopravního inženýrství. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03022-9
  1. KOTAS Patrik. Dopravní systémy a stavby. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02321-4
  1. MELKOVÁ Pavla et al. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2014.ISBN: 978-80-87931-09-7.
  1. Geoportál Praha. [on-line]. Praha: IPR Praha (c) 2019. Dostupné z: www.geoportalpraha.cz.