Marketing pro manažerskou praxi
Michael Kupec
Anotace

Text „Marketing pro manažerskou praxi“ je určen k srozumitelnému shrnutí problematiky marketingu v současném podnikatelském prostředí. Poskytnutím přehledu o marketingové teorii i praktických technikách by měl studentovi sloužit coby podklad pro jeho budoucí pracovní praxi a běžný život. Marketingové techniky mohou totiž být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Mohou jedinci usnadnit rozhodování, stejně jako jej zkomplikovat. Z tohoto důvodu je vhodné, aby ti, kdož se pohybují v tržním prostředí, což jsou v podstatě všichni, byli alespoň bazálně obeznámeni s marketingovými technikami, triky a nástroji.

Cíle

Primárním cílem tohoto výukového textu je poskytnout studentovi představu a komplexní přehled o marketingových postupech v praxi s objasněním základních technik, což může následně využít nejenom v zaměstnanecké či podnikatelské praxi, ale i v běžném životě vzhledem k tomu, že ekonomika využívající mocně marketing je všudypřítomná v současném tržně propojeném světě.

Klíčová slova
Marketing, prodej, analýza, zákazník, reklama, PR, internet.
Datum vytvoření
26. 02. 2020
Časová dotace
50 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. Žáček, Vladimír. Management podniku. FS ČVUT v Praze. 2016. 186. ISBN 978-80-01-05980-7.
  1. Kotler, P.; Keller, K. L. Marketing management. 2013. 816. ISBN 978-80-247-4150-5.
  1. Jakubíková, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 2013. 368. ISBN 978-80-247-4670-8.
  1. Freiberg, František; Zralý, Martin. Ekonomika podniku. FS ČVUT v Praze. 2008. 126. ISBN 978-80-01-04144-4.
  1. Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing. Praha: Grada, 2004.
  1. Švarcová, J a kol. Ekonomie: stručný přehled. Zlín: CEED. 2019. 303. ISBN 978-80-87301-24-1.
  1. Kotler, P. Moderní marketing. Praha: Grada. 2007. 1048. ISBN 978-80-247-1545-2.
  1. Vysekalová, J. a kol. Psychologie reklamy. Grada. 2012. 328. ISBN 978-80-247-4005-8.
  1. Hrabal, B. Obsluhoval jsem anglického krále. Praha. Mladá fronta. 240. ISBN 978-80-204-2801-1.