Elektrotechnika IV
Ing. Jaroslav Pospíšil
Anotace

Učební text navazuje na výukové materiály Elektronika I, II a III. Obsahuje soubor příkladů k procvičení a prohloubení znalostí z problematiky obvodů s rezistory, kondenzátory a cívkami ve stejnosměrných a střídavých aplikacích.

Cíle

Hlavním cílem studijního materiálu je prohloubit znalosti základních zákonů elektrotechniky, obvodových prvků (rezistor, kondenzátor, cívka) a obvodových veličin. Popis technické problematiky je směřován do oblasti stejnosměrných a střídavých obvodů.

Klíčová slova
Napětí, proud, odpor, elektrický výkon, řešené a neřešené příklady s elektrotechnickou tématikou, impedance, reaktance, fázový posun, fázorový diagram, harmonický ustálený stav, přechodné děje, filtry, dolní propust, horní propust.
Datum vytvoření
30. 11. 2020
Časová dotace
25 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. LÁNÍČEK, Robert. Elektronika: obvody, součástky, děje. Praha: BEN - technická literatura, 1998. 480 stran. ISBN 80-86056-25-2.
  1. DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 2005. 344 stran. ISBN 80-7300-146-2.
  1. VOBECKÝ, Jan a Vít ZÁHLAVA. Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. 3., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 220 stran. ISBN 978-80-247-1241-3.