Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce – část II.
František Francírek
Anotace

Publikace se věnuje problematice dosud neobjevené sekundární funkce absolventských prací – a to jako podpůrného prostředku k uplatnění na trhu práce, a to především s ohledem na nevyužívané propojení se školní praxí studentů. Jádro publikace odkrývá zásadní význam volby správného tématu absolventské práce coby průsečnice oborového zaměření studia, osobnostních předpokladů a profesních ambicí studenta, a především zakázky z praxe. Zaměstnatelnost absolventů je otázkou oboustranné důvěry vycházející ze vzájemného pracovního poznání, k němuž dnes schází dostatečný časový i obsahový rámec. Možnost nového pojetí přístupu ke zpracování tematických zakázek z praxe přináší netušené příležitosti pro všechny tři strany – školy, zaměstnavatele a jistě i studenty – a to jak ze strany ukončení vzdělání, tak především ze strany navázání pracovního vztahu. Publikace přináší popis a doporučení na vytvoření programu tohoto nového rozměru absolventských prací.

Cíle

Čtenář (ať již student, pedagog či zástupce podniku) by měl po studiu tohoto materiálu poznat možnosti absolventské práce k jejímu využití při pracovním uplatnění. Měl by pochopit základní souvislosti, které mu umožní kompetentní jednání v případě, že se rozhodne absolventskou práci k tomuto novému účelu uplatnit.

Klíčová slova
Absolventská práce, odbornost, kompetence, praktická příprava, praktické vyučování, odborná praxe, pracovní uplatnění, pracovní pozice, pracoviště, kariéra, povolání, kvalifikace, zadání, vzdělávání, ověřování, využití, školský zákon, absolutorium, společná absolventská práce, organizace, podnik, firma, výběrové řízení, zakládání, provozování a likvidace firmy.
Datum vytvoření
15. 9. 2019
Jazyková verze
česky
Licence