Právo
Ing. Věra Martinková
Anotace

Seznámení s právním systémem v ČR a základními právními normami s důrazem na právní normy upravující podnikání a pracovně právní vztahy.

Cíle

Získané právní vědomosti budou součástí všeobecného vzdělání studenta. Student bude schopen se orientovat v základních pojmech v oboru podnikání a pracovně právních vztahů.

Klíčová slova
Živnost, obchodní společnost, družstvo, pracovní poměr, dohody prováděné mimo pracovní poměr, pracovní smlouva, mzda.
Datum vytvoření
28. 02. 2019
Časová dotace
20 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. JUDr. Radovan Ryska a Bc., PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro střední školy. EDUKO, 2013.
  1. JUDr. Petr Hradil. Základy práva pro střední školy. Nakladatelství Petr Kubánek – MAP, 2016.
  1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  1. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
  1. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě