Zabezpečení sítě
Boris Šimák, Oto Sládek a kol.
Anotace

Materiál obsahuje výukové materiály o principech zajištění bezpečnosti informací, který je skutečným problémem moderních informačních a komunikačních sítí. Je také uvedena klasifikace ohrožení informační bezpečnosti.

Výukový manuál nastiňuje základní principy týkající se koncepce informační bezpečnosti, systémů informační bezpečnosti a požadavků na ně. Obsahuje opatření pro zabezpečení informací, je také uvedena analýza rizik při ochraně informací a klasifikace hrozeb a útoků.

Hlavní metody zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech, které zahrnují sdílení přístupu, řízení přístupu a přístupových účtů, konverzi kryptografických informací atd. jsou podrobně prozkoumány.

Je rozebrána důležitá role ochrany kryptografických informací, její koncepce a hlavní typy šifrování.

Studie informační bezpečnosti je samozřejmě relevantní a aktuální k době vytvoření dokumentu.

Cíle

Hlavním cílem je nastudovat principy organizace informační bezpečnosti.

Klíčová slova
Informační bezpečnost, kryptografická ochrana informací.
Datum vytvoření
15. 6. 2020
Časová dotace
6 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. A. Forouzan. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2013.1226 s.. ISBN 978-0-07-131586-9.
  1. James F. Kurose, Keith W. Ross. Počítačové sítě. Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Real-time Transport Protocol [online]. c2015 Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Real-time_Transport_Protocol&oldid=12297932>
  1. Chwan-Hwa Wu, J. David Irwin. : Introduction to Computer Networks and Cybersecurity. CRC Press, Taylor & Francis Inc, 2013. 1336 s.. ISBN 978-1-4665-7213-3.
  1. Wikipedia contributors. (2018, October 30). Oakley protocol. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 20:45, June 29, 2020, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oakley_protocol&oldid=866381141
  1. McEwen Adrian, Cassimally Hakim,  Designing the Internet of Things 1st Edition. 336 pp., Wiley 2013, ISBN: 978-1-118-43062-0
  1. Lvický, D. Kryptografia v informačnej společnosti. Alfa s.r.o., Košice 2005. 274 s. ISBN 80-8086-022-X
  1. Oulehla, M., Jašek, R.: Moderní kryptografie.IFP Publishing s.r.o. 2017, 186 s. ISBN 978-80-87-383-67-4
  1. Wikipedia contributors. (2020, May 24). MVS. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 20:47, June 29, 2020, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MVS&oldid=958502295