Protokoly IP telefonie: SIP, RTP, RTCP
Šimák, Hylmar a kol.
Anotace

Tento výukový materiál je zaměřen na problematiku protokolů IP telefonie. Stručně seznamuje čtenáře se základními principy přenosu řeči v IP síti. Uvádí klíčové možnosti posouzení kvality řeči. Popisuje principy kodeků pro hlasové informace používané při přenosu v IP sítích. Rozebírá a vysvětluje principy a vlastnosti protokolů RTP, RTCP. Dále se výklad věnuje účelu a principu protokolu SIP, kdy je popsána síťová architektura a princip sítí SIP.

Cíle

Studiem tohoto materiálu čtenář získá znalosti o přenosu telefonního hovoru v IP sítích. Cílem je pochopit princip přenosu telefonních hovorů a videa. Čtenář bude znát vliv klíčových parametrů přenosu (šířky pásma, zpoždění jitter, ztráty paketů) na kvalitu přeneseného informačního obsahu a umět definovat kvalitativní parametry ovlivňující služby a dovede popsat přenos IP sítí, vyjmenovat klíčové protokoly a popsat jejich formát. Bude znát význam jednotlivých parametrů protokolů a formát přenášené zprávy.

Klíčová slova
Protokoly, jitter, zpoždění, přenosová rychlost, protokoly, SIP, RTP, RTCP, DDP, kodeky, MOS, G.711, G.723, G.723.1, G.726, G.728, G729, Speex, iLBC
Datum vytvoření
12. 02. 2019
Časová dotace
300 min.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. A. Forouzan. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2013.1226 s. ISBN 978-0-07-131586-9.
  1. James F. Kurose, Keith W. Ross. Počítačové sítě. Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kodek [online]. c2018 [citováno 24. 08. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodek&oldid=16073204>.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Session Initiation Protocol [online]. c2019 [citováno 20. 04. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Session_Initiation_Protocol&oldid=16954627>.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Real-time Transport Protocol [online]. c2015 [citováno 20. 04. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Real-time_Transport_Protocol&oldid=12297932>.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Wireshark [online]. c2019 [citováno 22. 07. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wireshark&oldid=17142316>.
  1. Chwan-Hwa Wu, J. David Irwin. Introduction to Computer Networks and Cybersecurity. CRC Press, Taylor & Francis Inc, 2013. 1336 s. ISBN 978-1-4665-7213-3.