Internetové služby. Protokoly FTP, HTTP/HTTPS, SSH, TFTP, NFS, NTP, ICMP, DNS, Telnet, XMPP
Šimák, Hylmar a kol.
Anotace

Příručka je určena ke studiu oboru telekomunikačních signalizačních protokolů. Významnou roli ve vývoji moderních sítí a telekomunikačních protokolů hraje model Open Systems Interconnection (OSI) vyvinutý na počátku 80. let. Model OSI je konceptem vývoje otevřených standardů pro interoperabilitu mezi různými systémy. Je zřejmé, že studium modelu OSI na příkladu populárních internetových služeb je relevantní a aktuální.

Výukový program nastiňuje základní ustanovení týkající se účelu, popisu a struktury referenčního modelu interakce mezi open source systémy OSI.

Tento recenzovaný průvodce také obsahuje dobře navržený a velmi komplexní materiál o protokolech populárních internetových služeb, které zahrnují práci se všemi typy zdrojů: FTP, TFTP, DNS, HTTP, HTTPS, ping, SSH, NTP, NFS atd. Text příručky je doplněn řadou ilustrací, které umožňují lepší pochopení prezentovaného materiálu.

Prezentovaný materiál obsahuje dvě hlavní části textu. První část učebnice popisuje základní ustanovení týkající se účelu, popisu a struktury referenčního modelu propojení OSI. Druhá část předkládá nejoblíbenější internetové služby a představuje práci se všemi typy zdrojů. Materiál umožňuje studentům seznámit se se základními protokoly, které zajišťují poskytování různých internetových služeb.

Cíle

Hlavním cílem je studium svazků telekomunikačních signalizačních protokolů, studium účelu, popisu a struktury referenčního modelu interakce otevřených systémů OSI a studium protokolů populárních internetových služeb.

Klíčová slova
Model OSI, FTP, TFTP, DNS, HTTP, HTTPS, ping, SSH, NTP, NFS, ICMP, IP, SIP, RTP, RADIUS
Datum vytvoření
25. 05. 2019
Časová dotace
300 min.
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. A. Forouzan. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2013.1226 s. ISBN 978-0-07-131586-9.
  1. James F. Kurose, Keith W. Ross. Počítačové sítě. Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kodek [online]. c2018 [citováno 24. 08. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodek&oldid=16073204>.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Session Initiation Protocol [online]. c2019 [citováno 20. 04. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Session_Initiation_Protocol&oldid=16954627>.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Real-time Transport Protocol [online]. c2015 [citováno 20. 04. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Real-time_Transport_Protocol&oldid=12297932>.
  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Wireshark [online]. c2019 [citováno 22. 07. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wireshark&oldid=17142316>.
  1. Chwan-Hwa Wu, J. David Irwin. Introduction to Computer Networks and Cybersecurity. CRC Press, Taylor & Francis Inc, 2013. 1336 s. ISBN 978-1-4665-7213-3.