EPS
Šárka Egrtová
Anotace

V práci se budu zabývat především prvky elektrické požární signalizace české výroby. Jedná se o výrobky firmy Lites s.r.o., která je významným evropským výrobcem. Práce nabídne vlastnosti základních komponentů, jako jsou ústředny, detektory, kabely a principy instalace.

Cíle

Zvládnout základní informace o jednotlivých typech detektorů, použití vhodné kabeláže a ústředny. Poukázat na správnost instalace v daném prostředí. Jako velmi důležitou součást akcentovat význam pravidelných revizí.

Klíčová slova
Infračervené záření, ionizační detektor, samozhášecí a oheň retardující kabel, zařízení dálkového přenosu, adresné hlásiče, konvenční hlásiče.
Datum vytvoření
31. 8. 2019
Časová dotace
8 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. Foto archiv autora
  1. Foto schváleno přiloženou licencí