Programování PZTS podle jednotlivých výrobců
Šárka Egrtová
Anotace

Práce je zaměřena na programování bezpečnostních systémů různými softwary, zaměřuje se zejména na drobné detaily, na které se nesmí zapomenout, a poukazuje i na systémově nejdůležitější aspekty. Práce vychází z technologií, které jsou na našem trhu prodávané a používané. Každá firma používá vlastní programovací SW, či aplikaci. Studenti budou mít přehled o systémech, které na našem trhu do určité míry dominují, či se usilují o to, významnou pozici si získat. Byly využity systémy firmy Eldes, Jablotron a Texecom. Tyto systémy měl autor k dispozici, tak mohl vytvářet interaktivní ukázky ze samotného programování.

Cíle

Student zvládne programování tří typů bezpečnostních ústředen a získá rutinu v jejich programování a nastavování zejména při prvním uvedení do provozu.

Klíčová slova
Vstupní heslo, typy detekčních zón, PGM výstup, GPRS.
Datum vytvoření
20. 02. 2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. Fotoarchiv autora