Ausgewählte Leistungen im Fremdenverkehr und ihre Werbung
Alena Formanová
Annotation

Materiál seznamuje čtenáře s odbornou slovní zásobou z oblasti služeb cestovního ruchu a reklamy. Dieses Material macht die Leser mit dem Fachwortschatz aus dem Bereich Leistungen im Fremdenverkehr und der Werbung bekannt.

Ziele

Čtenář ovládá odbornou terminologii spjatou s problematikou cestovního ruchu a je schopen použít ji v různých profesních situacích.

Der Leser beherrscht den mit dem Fremdenverkehr verbundenen Fachwortschatz und kann ihn in verschiedenen beruflichen Situationen benutzen.

Schlüsselwörter
Letecká doprava, lodní doprava, železniční doprava, cestovní kanceláře, personál v cestovním ruchu, ubytovací zařízení, reklama, jazyk reklamy.
Flugverkehr, Schiffsverkehr, Bahnverkehr, Reisebüros, Personal im Fremdenverkehr, Beherbergungsbetriebe, Werbung, Sprache der Werbung.
Erstellungsdatum
19.12. 2018
Zeitbedarf
50 Stunden
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
ISBN 978-80-88418-57-3
Ressourcen
  1. DROBNÁ, Daniela a MORÁVKOVÁ, Eva. Cestovní ruch: pro střední školy a pro veřejnost. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 200 s. ISBN 978-80-7373-079-6. PLÁNOVANÉ DALŠÍ VYDANÍ ROK 2019.
  1. HÁN, Jan et al. Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek druhý, Ubytovací služby. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 351 stran. ISBN 978-80-7552-253-5.
  1. PALATKOVÁ, Monika et al. Management cestovních kanceláří a agentur. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 217 s. ISBN 978-80-247-3751-5.
  1. PALATKOVÁ, Monika a ZICHOVÁ, Jitka. Ekonomika turismu: turismus České republiky. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 262 s. ISBN 978-80-247-3643-3.
  1. POHL, Sabine. – MAISLINGER, Cathrine.: Touristik – Reisewirtschaft. Trauner Verlag, 2017. 208 stran. ISBN 978-3-99033-816-2.
  1. PINGSTONE, Adrian. File: Easyjet.ezyi.b737.750pix.jpg [online]. In: 1. 9. 2003 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Easyjet.ezyi.b737.750pix.jpg Licence: Public Domain.
  1. MJUNG85. File: Jungfraubahn_2012.JPG [online]. In: 8. 9. 2012 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jungfraubahn_2012.JPG Licence: Ceative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  1. GROH, Honza. File: Praha-Smíchov, Orient Express, posádka, celek.jpg [online]. In: 8. 5. 2010 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Sm%C3%ADchov,_Orient_Express,_pos%C3%A1dka,_celek.jpg Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  1. KODIAK. File: Wien_Hotel_Sacher_Zimmer.jpg [online]. In: 1. 6. 2006 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1820894#/media/File:Wien_Hotel_Sacher_Zimmer.jpg Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  1. MABEL, Joe. File: New_York_Water_Taxi_tourguide_01_(9427270898).jpg [online]. In: 30. 7. 2013 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: MABEL, Joe. File: New_York_Water_Taxi_tourguide_01(9427270898).jpg [online]. In: 30.7. 2013 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/jmabel/9427270898/ Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.