Německý jazyk odborný VOV odbornost 64
Mgr. Tereza Plšková
Annotation

Tento výukový materiál slouží k seznámení se s oblastí managementu sportu a to v německém jazyce. Každá kapitola se věnuje určité oblasti managementu sportu a je rozdělen na jednotlivé podkapitoly. V každé kapitole nalezneme teorii, interaktivní prvky a na konci vždy test k ověření znalostí.

Ziele

Cílem tohoto materiálu je seznámit se s oblastí managementu sportu a to v německém jazyce. Dále pak rozšíření slovní zásoby a načerpání nových znalostí týkajících se této oblasti.

Schlüsselwörter
Kommunikation, Manager, Management, Marketing, Medien, Sport, Werbung, Arbeitserfahrung
Erstellungsdatum
21.12.2019
Zeitbedarf
150 Stunden
Sprachversion
Deutsch
Lizenz
ISBN 978-80-88418-58-0
Ressourcen
 1. Norbert Schütte. Grundwissen Sportmanagement. München. UVK Verlag Gesellschaft mbH Konstanz. 2016. ISBN 978-3-8252-4423-1.
 1. Christoph Moss. Deutsch für Manager. Frankfurt am Main. F.A.Z. – Institut für Management-, Markt- und Medienformationen GmbH. 2008. ISBN 978-3-89981-173-5.
 1. Jana Nová. Management, Marketing a ekonomika sportu. Jiří Novotný, Oldřich Racek, Jaroslav Rektořík, Aleš Sekot, Milena Strachová, Hana Válková. Brno. Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií. 2016. ISBN978-80-210-8346-2.
 1. Roman Fiala. Základy managementu. Jihlava. Vysoká škola polytechnická. Katedra ekonomických studií. 2009. ISBN 978-80-87035-24-5.
 1. MEFFERT, Heribert. Fallstudien zum Marketing: Fallbeispiele und Aufgaben für das Marketing-Studium. 1. Wiesbaden: Gabler Verlag, 1986. ISBN 978-3-322-85600-5.
 1. DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH. Management. 1. Praha: Grada, 1977. ISBN 80-7169-422-3.
 1. WEIHRICH, Heinz a Harold KOONTZ. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-856-0545-7.
 1. Effektive Kommunkation. Experteer.de [online]. München: Experteer, 2019 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: https://www.experteer.de/magazin/effektive-kommunikation-eine-eigenschaft-die-jeder-manager-haben-sollte/
 1. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
 1. FREYER, Walter. Sport-Marketing: Modernes Marketing-Management für die Sportwirtschaft. 4. München: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, 2011. ISBN 978-3503129836.
 1. MEFFERT, Heribert a Manfred BRUHN. Dienstleistungsmarketing: Grundlagen - Konzepte - Methoden. 3. Wiesbaden: Dr. Th. Gabler Verlag, 2000. ISBN 978-3409336888.
 1. MULLIN, HARDY a SUTTON. Sport Marketing. 2. Leeds: Human Kinetics, 2000. ISBN 9781492584346.
 1. Public relations. Www.sem-deutschland.de [online]. Hannover: Aufgesang [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.sem-deutschland.de/inbound-marketing-agentur/online-marketing-glossar/public-relations/#Was_ist_PR_Was_ist_Public_Relations
 1. Werbung im Sport. Https://www.abendzeitung-muenchen.de/ [online]. München: Abendzeitung Verlags-GmbH, 2017 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.werbung-im-sport-sportsponsoring-so-geht-es-so-wichtig-ist-es-fuer-die-vereine.e99589d9-1003-446f-aa07-283fba2e3b89.html
 1. NEUEROVÁ, Petra. <i>Pozice sportovního manažera</i> [online].Praha, 2012 [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: &lt;https://theses.cz/id/n0b1k0/&gt;.Bakalářská práce.
 1. DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. ISBN 80-248-0130-2.
 1. ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-150-9.
 1. ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East West Publishing Company, 2000. ISBN 80-721-9010-5.
 1. Nonverbale Kommunikation. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2012 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/vectors/%C4%8Dlov%C4%9Bk-ruka-gesto-vlna-prsty-32744/, toto dílo podléhá licenci CC0
 1. Intrapersonale Kommunikation. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2017 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/vectors/ot%C3%A1zka-ot%C3%A1zky-%C4%8Dlov%C4%9Bk-hlava-%C3%BAsp%C4%9Bch-2519654/, toto dílo podléhá licenci CC0
 1. Stimmtraining & Sprechtraining - Artikulation deutlich verbessern. Youtube [online]. Jochen Peter Elsesser, 2014 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=BYwWJ_WGslA&feature=emb_logo, toto dílo podléhá licenci Youtube.
 1. Werbung in Benrath V-01.jpg. In: Https://commons.wikimedia.org/ [online]. Velopilger, 2019 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werbung_in_Benrath_V-01.jpg, toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. Viessmann Sponsoring Biathlon.JPG. In: Wikipedia [online]. Florida: Viessmann Werke GmbH & Co, 2011 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Viessmann_Sponsoring_Biathlon.JPG, toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Planung. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2015 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/koncepce-%C4%8Dlov%C4%9Bk-pap%C3%ADry-osoba-pl%C3%A1n-1868728/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Realisierung. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2016 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/baseballov%C3%A9-h%C5%99i%C5%A1t%C4%9B-stadion-baseball-1149153/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Freizeitsport. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2017 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/sport-%C5%A1kolen%C3%AD-b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD-sixpack-hnut%C3%AD-2250970/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Fitness. In: Pixnio [online]. Amanda Mills, 2018 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixnio.com/cs/sportovni/fitness-kondicni-beh/vtipne-cviceni-posilovna, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Masáž. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2013 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/wellness-mas%C3%A1%C5%BE-kl%C3%ADdek-relaxa%C4%8Dn%C3%AD-285587/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Sportovní potřeby. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2017 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/%C5%BEena-s%C3%ADla-sport-atraktivn%C3%AD-bruneta-1979258/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Reklama. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2018 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/sport-reklama-sportovn%C3%AD-reklama-3409439/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Fotbal. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2016 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/poslucha%C4%8Di-tribunami-dav-hra-z%C3%A1pas-1866738/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Tenis. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2016 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/z%C3%A1vodn%C3%ADci-poslucha%C4%8Di-sout%C4%9B%C5%BE-soud-1866487/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Moto GP. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2017 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/lorenzo-jorge-moto-gp-motocykl-2791663/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Werbung. Youtube [online]. Montana Sport, 2012 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=pEU8fjZ8fyg, toto dílo podléhá licenci Youtube.
 1. Bus. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2018 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/autobus-%C3%B6pnv-bayreuth-ledn%C3%AD-hokej-3778334/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Beruf Sportmanager. Youtube [online]. ESM-ACADEMY, 2019 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=miouO9L4TkU, toto dílo podléhá licenci Youtube.
 1. Die Analyse. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2016 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/anal%C3%BDza-analytics-podnik%C3%A1n%C3%AD-grafy-1841158/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Die Kommunikation. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2016 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/pracovi%C5%A1t%C4%9B-t%C3%BDm-obchodn%C3%AD-jedn%C3%A1n%C3%AD-1245776/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Werbung im Sport. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2018 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/de/photos/sport-werbung-sportwerbung-mann-3409439/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Bewerbung. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2014 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/illustrations/bewerbung-konverzace-kandid%C3%A1t-413099/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Lebenslauf. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2018 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/cv-%C5%BEivotopis-pr%C3%A1ce-zam%C4%9Bstnanosti-3726428/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Lebenslauf. Wikimedia [online]. Florida: Bernhard Jacobi, 2009 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lebenslauf_einer_medizinischen_Inauguraldissertation,_Deutschland_1937.jpg?uselang=de, toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-SA 3.0.
 1. Lebenslauf. Wikimedia [online]. Florida: Stadt Dortmund, 2018 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Buchthal_%E2%80%93_Lebenslauf_S._1_von_2_%E2%80%93_Stadtarchiv_Dortmund_%E2%80%93_4507_(6).jpg, toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-SA 4.0.
 1. Kleidung. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2015 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/pracovn%C3%AD-pohovor-rozhovor-pr%C3%A1ce-3410427/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Ankunft. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2017 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/recepce-%C5%BEena-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-spole%C4%8Dnost-2507752/, toto dílo podléhá licenci CC0.
 1. Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch. Youtube [online]. AzubiManager, 2011 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=tDPrcbTbP9o&t=52s, toto dílo podléhá licenci Youtube.
 1. Dobrý manažer. Warengo [online]. Tomáš Durčák, 2019 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: https://warengo.com/stories/30531-google-10-let-zjistoval-jake-jsou-hlavni-atributy-dobreho-manazera-tady-je-odpoved
 1. Team. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2016 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/pracovi%C5%A1t%C4%9B-t%C3%BDm-obchodn%C3%AD-jedn%C3%A1n%C3%AD-1245776/, toto dílo podléhá licenci CC0
 1. Tah na branku. In: Pixabay [online]. München: Pixabay, 2015 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/fotbal-st%C5%99%C3%ADlel-na-branku-1274661/, toto dílo podléhá licenci CC0
 1. Lebenslauf. Absolventa [online]. Berlin: Absolventa, 2019 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: https://www.absolventa.de/karriereguide/klassische-bewerbung/lebenslauf
 1. Vorstellungsgespräch. Https://bewerbung.com [online]. Hamburg: New Work SE, 2019 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: https://bewerbung.com/das-vorstellungsgespraech/