Sportovní a rekondiční masáže I. a II.
Tomáš Mirovský
Anotace

Výukový materiál seznámí se základy sportovní a rekondiční masáže. Vychází z požadovaných standardů pro úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace „Sportovní masáž“ (kód 69-037-M) Národní soustavy kvalifikací. Tato zkouška je podkladem pro získání Živnostenského oprávnění pro poskytování masáží mimo oblast zdravotnictví.

Součástí výukového materiálu budou jak texty potřebné pro zvládnutí problematiky masáží, tak i obrázky a videa provádění jednotlivých masérských hmatů i celého postupu sportovní a rekondiční masáže.

Hlavní důraz je kladen na základy rekondiční masáže, nebo jinak masáže mimo oblast zdravotnictví, masáže u zdravých jedinců. Někdy se vedle označení „sportovní a rekondiční“ můžeme setkat i s označením „regenerační“, „rekondiční“ a mnoha dalšími názvy, což jsou ale pouze jiné názvy masáží vycházejících ze stejných principů a používaných na zdravých klientech, ať už sportovcích, nebo nesportovcích. Součástí výukového materiálu je také postup při pohotovostní masáži, která se provádí před sportovním výkonem.

Cíle

Čtenář po studiu materiálu zná základy potřebné pro provádění sportovní masáže, tedy masáže u zdravých klientů, bez zdravotních problémů. Zná konkrétní kontraindikace při provádění sportovní masáže a zná základy hygienických požadavků na provádění masáží, stejně tak základní masážní prostředky a základy účinků masáže, ví jaké masážní prostředky použít. V praktické část pochopí základní principy sportovní masáže, zná systém masérských hmatů a umí je použít při masáži celého těla ve správném pořadí, počtu opakování a provedení.

Klíčová slova
Sportovní a rekondiční masáž, masérské hmaty, celková a částečná masáž, kontraindikace masáže, hygiena masáže, pohotovostní masáž, masážní prostředky.
Datum vytvoření
31. 03. 2020
Časová dotace
Pro teoretickou část základů sportovní masáže je hodinová dotace 8 vyučovacích hodin, pro praktický nácvik sportovní masáže je dotace 90 vyučovacích hodin.
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-32-0
Zdroje
  1. Sportovní a rekondiční masáže. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 2010, 111 s. ISBN 978-80-904435-9-4.
  1. HERVERT, Stanislav a Ivana SMRČKOVÁ. Masérský kurz: učební texty. Praha: REFIT, 2010.
  1. Regenerační a sportovní masáž [online]. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2019-10-13]. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps09/masaz/web/index.html
  1. Sportovní masáž. Národní soustava kvalifikací [online]. 21. 8. 2019 [cit. 2019-10-13]. Dostupné z: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-320-Sportovni_masaz/revize-2283/kvalifikacni-standard
  1. Jak si vybrat masážní křeslo [online]. 2019 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: https://zdravotnicke-potreby-welnes.cz/cs/jak-vybrat-masazni-kreslo
  1. OBERTÁŠ, Michal. Účinek a působení masáže na lidský organismus [online]. 22. 08. 2012 [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.maseri.cz/clanky/o-masazich/ucinek-a-pusobeni-masaze-na-lidsky-organismus/
  1. Nahradí přístroje živé maséry? [online]. 16. 07. 2017 [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.maseri.cz/clanky/o-masazich/nahradi-pristroje-zive-masery/
  1. Masáž jako první krok [online]. 14. 06. 2010 [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.maseri.cz/clanky/o-masazich/masaz-jako-prvni-krok/
  1. Mechanismus účinku masáže [online]. 22. 10. 2009 [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.maseri.cz/clanky/o-masazich/mechanismus-ucinku-masaze/
  1. Učební texty masáže a regenerace. 2. Praha: MILLS, 1991, 105 s. kolektiv.