Vybrané kapitoly z fitness
Hana Bubníková, Pavel Kysel
Anotace

Fitness je digitální učebnice pro dva semestrální kurzy s teoretickými a praktickými znalostmi v oboru fitness. Učebnice je organizována z obecných teoretických znalostí s praktickými ukázkami a popisem cviků. Jeho přehledný text, strategicky vytvořený obsah, vytváří výukové a učební znalosti pro inovace předmětu. Fitness jako jedna z možností, kterou využívá běžná populace ke zlepšení fyzické zdatnosti a vrcholový sportovec pro zdokonalení pohybových schopností. Je charakteristická velkým množstvím druhů fyzických aktivit. Prakticky každý může využít fitness, jako pohybovou aktivitu. Z hlediska prevence, kompenzace životního stylu.

Cíle

Digitální učebnice fitness poskytuje komplexní znalosti o rozvoji pohybových schopností v různých druzích fitness tréninku, metodiku fitness, skladbu a stavbu tréninkových jednotek. Každý student získá znalost o sestavení tréninkových plánů podle určených cílů a podle různých požadavků klienta, sportovce. Student získá znalosti, jako trenér fitness. Fitness digitální zdroje nabízí studentům řadu praktických příkladů s podrobnými, konceptuálními vysvětleními, vytvářením pevného základu v problematice fitness a díky teoretickým a praktickým znalostem z daného zdroje získají znalosti do praxe.

Klíčová slova
Fitness, druhy fitness, základní pojmy fitness, diagnostika, metody, pohybové schopnosti, síla, vytrvalost, rychlost, periodizace, životní styl
Datum vytvoření
26.9.2019
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-40-5
Zdroje
 1. Beachle, T. R., Earle, R. W. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign: Human Kinetics. 2008. 640s.
 1. Bláha P., Funkční sportovní antropologie – vybrané kapitoly. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 1. vydání, 2018. ISBN: 978-80-87723-41-8.
 1. Blahušová, E. Wellness, fitness, Praha: UK Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0891-X.
 1. Bompa, T. O., Carrera, M. C. Periodization Training for Sports. Champaign: Human Kinetics. 2005. 259s.
 1. Bressel, E., et al. Comparison of Static and Dynamic Balance in Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes. In. Journal of Athletic Training. 2007, č. 42, s. 42 – 46.
 1. Brown, H. C. Strength Training For Women: Some Hormonal Considerations. http://www.coachr.org/Strength%20Training%20For%20Women.htm
 1. Cacek, J - Grasgruber, P. Trénink rychlosti (úvod do problematiky). Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 4, od s. 21-24, 32 s. ISSN 0323-1364. 2008.
 1. Cacek, J., Bubníková, H., Lajkeb, P., Michálek, J. Balanční polokoule v tréninku atleta. Atletika, Praha 4 : Česká atletika s.r.o., 60, 2, od s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364. 2008.
 1. Cacek,J. Zvláštnosti silového tréninku běžců. 1 vyd. Praha: BOREMI invest, 2010 RUN magazine.
 1. Ebben, W. P., Jensen, R. L. Strength Training for women: Debunking Myth that Block Opportunity. In: The Physician and Sportmedicine. 1998, roč. 26. č. 5.
 1. Gambetta, V. Athletic Development (The Art and Science of Functional Sports Conditioning. Champaign: Human Kinetics. 2007. 299s.
 1. Grasgruber, P., Cacek, J. Sportovní geny. Brno: Computer press, 2008, 480 s. ISBN 978-80-251-1873-3.
 1. Hamar, D., Kampmiller, T. Mýty a fakta o silovém tréninku detí a adolescentov. In: Phys. Educ. Sport. Bratislava. 2009. roč. 19. č. 2. s. 2 – 6.
 1. Ikai, M., Fukunago, T. Calculation of muscle strength per unit cross sectional area of human muscle by means of ultrasonic measurement. In: Int Z Angew Physiol. 1968, roč.26, s. 26-32.
 1. Kolouch, V., Kolouchová, L., Kondiční kulturistika. Praha: Olympia 1990.
 1. Moravec, R. et al. Teória a didaktika športu. Bratislava: FTVŠ UK Bratislava a SVSPTVŠ, 2004. 212. s. ISBN 80-89075-22-3
 1. Ruiz, R. Functional Balance Training Using a Domed Device. In Strenght and Conditioning Journal. 2005, č. 27. s. 50 – 55.
 1. Stackeová,D. Fitness programy. Teorie a praxe metodika cvičení ve fitness centrech. 2008. Praha: Galen.
 1. Švejcar Pavel. Moderní Fyziotrénink. PLOT 2013. 178. 978-80-7428-183-9.
 1. Zatsiorsky, V. M., Kraemer, W. J., Science and Practice of Strenght Training. Champaign: Human Kinetics. 2006. 248s.