Výživa
Pavel Kysel
Anotace

Výživa jako neopomenutelný faktor, hrající významnou roli v životě člověka. Životní styl, kam patří mimo jiné i Výživa, ovlivňuje zdraví člověka mnohem více než ostatní aspekty, jako jsou genetické predispozice, životní prostředí či úroveň zdravotní péče.

Cíle

Informace zde uvedené by měly ve čtenáři vyvolat především pocit a následně jistotu, že poznání, sestavení a především dodržení jednoduchých pravidel vhodného stravování, mu významně pomůže v prevenci civilizačních onemocnění.

Klíčová slova
Výživa, strava, makroživiny, mikroživiny, pitný režim, poruchy příjmu potravy, alternativní směry výživy
Datum vytvoření
5.7. 2019
Časová dotace
80 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. BULKOVÁ, Věra. Nauka o poživatinách. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999-. ISBN 80-7013-293-0.
  1. MARTINČA, Jozef a Pavel KYSEL. Základy výživy člověka. 3. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-45-6.
  1. PÁNEK, Jan. Základy výživy. Praha: Svoboda Servis, 2002. ISBN 80-86320-23-5.
  1. ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport, [2018]. ISBN 978-80-905685-5-6.
  1. SUCHARDA, Petr. Klinická dietologie: učební text pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. ISBN 80-7013-200-0.
  1. ZLATOHLÁVEK, Lukáš a kol. Klinická dieologie a výživa. Překlad Praha: Current Media, 2016. ISBN 978-80-88129-03-5.
  1. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Překlad 11 vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4533-6.
  1. WikiSkripta, Doporučený příjem živin, [online] [cit. 5.7. 2019]. Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Doporu%C4%8Den%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem_%C5%BEivin.