Finanční analýza a její modely
Jiřina Krajčová
Anotace

Výukový materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol. Publikace je zaměřena na problematiku finanční analýzy. Výukový materiál se věnuje základní charakteristice finanční analýzy, jejímu účelu a zdrojům informací pro zpracování finanční analýzy. V publikaci jsou rozpracovány metody a postupy finanční analýzy. Publikace se podrobně zabývá významnými ukazateli finanční analýzy. Prostor je věnován i problematice analýzy účetních výkazů. Závěrečná část výukového materiálu je zaměřena na využití výsledků finančních analýz v praxi.

Cíle

Cílem výukového materiálu je podání uceleného souboru znalostí o problematice finanční analýzy.

Klíčová slova
Finanční analýza, ukazatelé finanční analýzy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aktiva, pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření.
Datum vytvoření
30.4.2020
Časová dotace
32 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-07-8
Zdroje
 1. Knápková A. a kol. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN: 978-80-271-0563-2.
 1. Krajčová J. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN: 978-80-747-8486-6.
 1. Kovanicová, D. a P. Kovanic. Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům EU, IAS, US GAAP, ČR. 6. vyd. Praha: Polygon, 2001. ISBN 80-7273-047-9.
 1. Marková, H. Daňové zákony 2019. ISBN 978-80-271-2274-5.
 1. Růčková P. Finanční analýza. 5. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-5534-2.
 1. Šebestíková, V., Bařinová, D., Kryšková, Š., Krajčová, J. a K. Randová. Účetnictví podnikatelských subjektů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3141-1.
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1848_Farmhouse.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piles_of_Flour.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misconduct_Reporting_for_Employees.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piles_of_Flour.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Home_Office_Furniture.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrus_pyrifolia_fruit_on_tree_PS_2z_LR.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaddi_herd_of_sheep_and_goats_,Bharmour.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_WC_%E7%81%A3%E4%BB%94_Wan_Chai_%E8%8E%8A%E5%A3%AB%E6%95%A6%E9%81%93_Johnston_Road_food_shop_goods_Toblerone_chocolate_bar_September_2019_SSG_02.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_%E7%81%A3%E4%BB%94_Wan_Chai_%E8%8E%8A%E5%A3%AB%E6%95%A6%E9%81%93_Johnston_Road_shop_%E5%9F%B7%E7
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_%E7%81%A3%E4%BB%94_Wan_Chai_%E8%8E%8A%E5%A3%AB%E6%95%A6%E9%81%93_Johnston_Road_shop_%E5%9F%B7%E7
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_%E5%A0%85%E5%B0%BC%E5%9C%B0%E5%9F%8E_Kennedy_Town_%E5%8C%97%E8%A1%97_North_Street_%E6%B5%B7%E6%80%A1%E8%8A%B1%E5%9C%92_Harbour_View_Garden_shop_Wellcome_store_goods_coffee_powder_October_2019_SS2_08.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Customer_Service_Lounge,_Trinity_West,_Leeds_(12th_March_2019).jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Cook_employees_protest.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verleihung_Zertifikat_Fahrradfreundlicher_Arbeitgeber.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Employee_Empowerment.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ainola_-_Bed_Linen_Smooth_-_Mangle_-_panoramio.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viktor_M%C3%A1cha,_%C5%BEelez%C3%A1rny_Satka,_duben_2013.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scientology_Disseminations_Distribution_Center_Los_Angeles.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_WC_%E7%81%A3%E4%BB%94_Wan_Chai_%E8%8E%8A%E5%A3%AB%E6%95%A6%E9%81%93_Johnston_Road_food_shop_goods_wines_Yellow_Tail_label_September_2019_SSG_01.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renault_D-Truck_Koffer-LKW.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gary_M._Owen_College_of_Business_Building_cropped.jpg
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linia_zrobotyzowana_w_AIUT.png