Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 65
Helena Štěpánová
Annotation

Materiál zahrnuje základní kompetence z obchodní angličtiny, především obchodní korespondence se zaměřením na obor hotelnictví a turismus. Je doplněn principy a frázemi obchodní korespondence, formuláři a prakticky orientovanými příklady v anglickém jazyce a porovnávání rozdílů s českými.

The material includes the core competencies of Business English, first and foremost of a business correspondence in English with a focus on the field of the hotel industry and tourism. It will be supplemented by the principles and phrases of business correspondence, forms and practically oriented examples in English and comparing those with the Czech ones.

Objectives

Student se nácvikem písemných dovedností učí aktivně používat frazeologii obchodní angličtiny a anglické obchodní korespondence. Formuluje různé typy obchodních dopisů, jejichž grafická a jazyková úprava odpovídá daným požadavkům a potřebám z běžné profesní praxe. Respektuje pravidla cizího pravopisu. Při zpracování obchodní korespondence student používá své dosavadní IT-kompetence.

Keywords
Obchodní podmínky, poptávka, nabídka, pozvánka na jednání aj. události, objednávka, rezervace, potvrzení a storno objednávky, vyúčtování služeb (faktura), upomínky, stížnost a reklamace a odpovědi na ně, finanční výkazy, Business Terms, Enquiry, Offer, Invitation to Meetings and Social Events, Order, Reservation, Confirmation and Cancellation of an Order, Invoice, Reminders (Requests for payment, Collection Letters), Complaints and their replies to them, Financial Statements.
Date of Creation
28.02.2019
Duration
20 h
Language
English
License
ISBN 978-80-88418-50-4
Sources
  1. Alred, Gerald J ,Brusaw, Charles T ,Oliu, Walter E . The Business Writer's Handbook. Bedford Books, 2018, ISBN-13:9781319058494.
  1. Hlavičková, Zuzana. Angličtina Business English - Osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace (ENG). V Praze: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-5611.
  1. Kellogg, David, Publikováno 1. 9. 2016, https://www.youtube.com/watch?v=Qa42SMwpYkY, [online]. [cit.2019-02-28].
  1. Svozílek, Roman, Vitware s.r.o, https://www.helpforenglish.cz/article/2017110301-business-08-hotel-test-b, [online]. [cit.2019-02-28].
  1. Spotlight Verlag GmbH, Hamburg https://www.business-spotlight.de/, [online]. [cit.2019-02-28].
  1. Business Letter and Email Examples, https://www.thebalancecareers.com/business-letter-examples-samples-and-writing-tips-2059673, [online]. [cit 2019-02-28].
  1. A Dictionary of Business and Management (Oxford Paperback Reference) (Englisch) Taschenbuch. Oxford University Press; Edition: 6. 2016, ISBN-10: 9780199684984.