Cíle kurzu

  • Cílem tohoto kurzu je praktické zvládnutí vybraných témat ze zdravotnické angličtiny-efektivní osvojení odborné slovní zásoby, seznámení s aktuálními tématy týkajících se zdraví, procvičení a upevnění základních gramatických struktur.
  • V tomto kurzu si procvičíte klíčové jazykové dovednosti: poslech, výslovnost, čtení a psaní.
  •  Budeme Vás podněcovat, abyste kriticky přemýšleli nad vybranými tématy.
  • Budeme Vás podporovat k aktivní diskusi nad obecnými i zcela konkrétními problémy týkajících se současného zdravotnictví.


Picture source: https://www.pikrepo.com/fyhdd/health-care-healthcare-cardiology-care