Materiál obsahuje základy medicínské terminologie latinské a  řecké, a to v rozsahu určeném pro střední zdravotnické pracovníky. Mluvnický výklad je omezen na jevy používané v medicínském prostředí. Latinská, resp. řecká terminologie se zaměřuje na terminologii z oblasti anatomie, popř.  patologie. Materiál je koncipován pro souběžný postup s předmětem anatomie (somatologie), který doplňuje.