Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Masivní otevřené online kurzy – MOOC

V rámci řešení projektů Inovace VOV vznikají kurzy typu MOOC (Massive Open Online Course – vysl. "muk") zdravotnické, ekonomické, pedagogicko-sociální a technické oblasti. Tyto kurzy jsou volně přístupné.


Možnosti přihlášení uživatelů


Přihlášení
Přihlášení vlastním uživatelským jménem a heslem. Na přihlašovací stránce je možné založit si vlastní účet - volba Vytvořit nový účet. Vhodný způsob přihlášení, pokud chcete studovat ve formě samostudia nebo tutorovaného kurzu. Umožňuje získat certifikát o absolvování kurzu.
Anonymní přístup
Přístup do systému je anonymní na základě automaticky vytvořeného účtu (nemusíte o sobě zadávat žádné osobní informace). Pokud si poznamenáte přihlašovací údaje, které se Vám zobrazí, můžete se k účtu vrátit. Účet je ze systému automaticky odstraněn po 14 dnech bez aktivity. Tento přístup je vhodný pokud se chcete podívat na výukový obsah a nechcete mít možnost získat certifikát o absolvování kurzu nebo se účastnit tutorovaného kurzu.


Po přihlášení uživatele (není dostupné při anonymním přístupu) si můžete vybrat ze tří režimů přístupu do kurzů (všechny nemusí být u kurzu dostupné):


Prohlížení kurzu
Režim prohlížení kurzu, kdy nebudete do kurzu zapsáni. Přístup slouží pouze k náhledu na obsah. Některé funkce platformy nemusí být v režimu náhledu dostupné.
Samostudium
Pro studium kurzu v režimu Samostudium je potřeba být na platformě zaregistrován. V tomto režimu je přístupná plná funkcionalita kurzu včetně diskusních fór, anket, samostudijních testů apod.
Tutorovaný kurz
Studium tutorovaného kurzu je vedeno zkušeným tutorem. Tutorované kurzy jsou vypisovány pro konkrétní časové období. Funkcionalita platformy je stejná jako při samostudiu. Pro zápis do tutorovaného kurzu je potřeba registrace na platformě a zadání zápisového klíče. Pokud je tutorovaný běh vypsán potom tento klíč naleznete na stránkách platformy.

Při přístupu v anonymním režimu je dostupný kompletní obsah příslušného kurzu a není výběr režimu zápisu do kurzu.


Kurzy MOOC jsou provozovány na platformě Moodle.

Přejít na platformu MOOC