Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Masivní otevřené online kurzy – MOOC

V rámci řešení projektů Inovace VOV vznikají kurzy typu MOOC (Massive Open Online Course – vysl. "muk") zdravotnické, ekonomické, pedagogicko-sociální a technické oblasti. Tyto kurzy jsou volně přístupné.


Přístup do kurzů je obecně možný ve třech režimech (všechny nemusí být u kurzu dostupné):


Prohlížení kurzu
Režim prohlížení kurzu, kdy se není potřeba registrovat. Některé funkce platformy nemusí být bez přihlášení dostupné.
Samostudium
Pro studium kurzu v režimu Samostudium je potřeba být na platformě zaregistrován. V tomto režimu je přístupná plná funkcionlita kurzu včetně diskusních fór, anket, samostudijních testů apod.
Tutorovaný kurz
Studium tutorovaného kurzu je vedeno zkušeným tutorem. Tutorované kurzy jsou vypisovány pro konkrétní časové období. Funkcionalita platformy je stejná jako při samostudiu. Pro zápis do tutorovaného kurzu je potřeba registrace na platformě a zadání zápisového klíče. Tento klíč naleznete na stránkách platformy.


Kurzy MOOC jsou provozovány na platformě Moodle.

Přejít na platformu MOOC