Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Podpora autorů ODZ

Pokud budete přebírat prvky (obrázky, videa, zvuky...) s licencemi CC BY, vždy musíte znát i autora. Nemůžete-li jej nalézt, prvek nelze zahrnout přímo do materiálu ODZ. Můžete se však na něj odkazovat prostřednictívm adresy URL. Uvedení autora je nutnou podmínkou použití objektu s licencí Creative Commons BY (CC BY).

A) Jak rozpoznat licenci videa ve službě YouTube.com? (příklad)

Služba YouTube.com umožňuje zveřejňovat videa pouze pod dvěma licencemi:


  1. licence YouTube
  2. licence Creative Commons BY

Nejprve u videa na platformě YouTube stiskněte popisek ZOBRAZIT VÍCE.Po zobrazení podrobností buď uvidíte, nebo neuvidíte položku Licence.

Pokud položku neuvidíte, video je šířeno pod licencí YouTube a nemůže být přímo zahrnuto do materiálu ODZ (na video se můžete pouze odkazovat).


Video na obrázku níže je s licencí YouTube.Pokud položku Licence naleznete, bude obsahovat "Licence Creative Commons – uvedení zdroje (opětovné použití povoleno)". Toto video je šířeno s licencí CC BY a může být zahrnuto do ODZ tak, aby se zobrazovalo přímo v materiálu.


Video níže je s licencí Creative Commons BY.

B) Jak rozpoznat licence na Wikipedia.org (resp. wikimedia.org)? (příklad)

Obrazové či jiné prvky můžete čerpat i z platformy Wikipedia.org (resp. Wikimedia Commons). Na této platformě jsou díla z hlediska autorských práv a licencí dobře popsána a označena. Avšak ne všechny prvky lze volně převzít do ODZ (převzaté prvky musí být k dispozici s licencí CC BY nebo CC BY SA).


Pro zjištění licence klikněte na prvek (např. obrázek), který chcete použít. Zpravidla se zobrazí obrázek ve větší variantě a v dolní části obrazovky je již vypsána licence prvku.Kliknutím na modré tlačítko "More details" si můžete zobrazit více podrobností o prvku. Autorská práva a licence jsou řešeny v části "Licensing" (viz příklad na obrázku níže).


Na obrázku níže vidíte, že obrázek je šířen pod licencí CC BY-SA verze 3.0. Licence, pod kterou je šířen tak vyhovuje převzetí a zobrazování přímo v ODZ (nezapomeňte v ODZ správně obrázek citovat!).Popis grafických značek u tohoto obrázku znamená (stručně):


– Uveďte autora


– Neměňte licenciC) Jak vyhledávat obrázky podle práv na Google.com? (příklad)


Vyhledávač Google umí vyhledat obrázky i podle autorský práv (avšak tuto licenci je třeba vždy ověřit, nemusí se vždy jednat o licence Creative Commons!).

Při vyhledávání obrázku zadejte klíčové slovo do vyhledávače a následně přepněte na kartu Obrázky (standardně budete mít nastaveno Vše).
Po přepnutí vyberte Nástroje, zobrazí se další možnosti a v těch vyberte položku Práva k užití. Z nabízeného seznamu vyberte nejlépe Povoleno opětovné použití s úpravami (tato volba se nejvíce přibližuje licenci CC BY).
D) Obrázky ze serveru Pixabay.com


Dne 1. ledna 2019 došlo ke změně licence obrázků (a ostatních objektů) zveřejňovaných na serveru pixabay.com. Nově se u obrázků zobrazuje licence Pixabay (na obrázku vyznačeno číslem 1), která již není plně kompatibilní s licencí Creative Commons, takže objekty s touto licencí nelze použít v díle, které bude jako celek šířeno pod licencí Creative Commons (což je podmínka poskytovatele dotace).


Tato změna licence se však netýká objektů nahraných na server pixabay.com před 1. lednem 2019. Obrázky nahrané před tímto datem mají i nadále licenci CC0, ač ji server již nezobrazuje. Pro určení, jakou má objekt licenci (CC0, nebo Pixabay), je rozhodné datum jeho zveřejnění.

Obrázky nahrané autory na server před 1. lednem 2019 lze použít, obrázky nahrané po tomto datu (včetně) NELZE použít.


Přibližná doba nahrání obrázku na server je vyznačena v dolní části (pod návrhem podobných obrázků) a označena jako "Uploaded" (na obrázku vyznačeno čílem 2).
Bohužel, u některých obrázků je datum třeba dopočítat, jelikož není uvedeno přesně (jen jako doba od aktuálního měsíce, navíc zaokorouhlená na celé měsíce, s tím, že nevíme, jakým způsobem zaokrouhlení provedeno). Z těchto důvodů je pro jistotu třeba odečíst dva měsíce v náš neprospěch.

Příklad č. 1:
Údaje o obrázku vlevo se nám zobrazili dne 24. 3. 2019. Od břena 2019 odečteme 4 měsíce (konkrétní dny nás nezajímají) a vyjde nám, že obrázek byl na serveru publikován nejpozději před koncem prosince 2018 (březen 2019 - 4 měsíce = prosinec 2018).
Závěr: Obrázek byl zveřejněn dříve než v lednu 2019, obrázek tedy lze použít; uvedeme licenci CC0.


Příklad č. 2:
Údaje o obrázku vlevo se nám zobrazili dne 15. 5. 2019. Od května 2019 odečteme 4 měsíce (konkrétní dny nás nezajímají) a vyjde nám, že obrázek byl na serveru publikován nejpozději před konce ledna 2019 (květen 2019 - 4 měsíce = leden 2019).
Závěr: Obrázek mohl být zveřejněn až po 1. lednu 2019, obrázek tedy NELZE použít (nemáme jistotu, že má potřebnou licenci).


Více k problematice změny licence na serveru Pixabay naleznete zde