Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Interaktivní video

Ukázka funkce interaktivního videa, které lze začlenit do výukového materiálu ODZ.
Tento prvek nabízí doprovodný komentář k videu s možností automatického přerušení přehrávání.
Okamžik, ve kterém bude komentář zobrazen a zda se video zastaví si určuje autor ve scénáři (příklad viz níže).
Pro začlenění takovéhoto videa do ODZ, je nezbytné, aby video splňovalo licenční požadavky, tj. licence CC BY, nebo licence CC BY SA.

Ukázka tabulky do scénáře v textu ODZ.
Více viz příručka návod k přípravě interaktivních prvků v ODZ (ukázky scénářů, možnosti prvků)
počáteční čas koncový čas text událost
00:00 00:10 V tomto videu budete sledovat jízdu vlakem....
00:15 Tento popisek uvidíte do počátečního času následujícího popisku. Nejdříve se po zobrazení tohoto textu video pozastaví (pauza) a čeká se na interakci uživatele. pauza
00:25 00:35 Tento popisek uvidíte 10 sekund, bez zastavení videa.
00:30 00:50 Tento text je chybně, jelikož počáteční čas je menší než konečný čas předchozího textu.

Pozn. časové okamžiky se přebírají z časové stopy videa. Nezláeži na délce doby zastavení videa.