Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Podpora autorů - finální oprava ODZ

Vážení autoři,


Váš ODZ prošel úspěšně fází 2. recenze. Nyní máte poslední možnost provést konečné opravy a úpravy před jeho finalizací.


V příloze naleznete archiv s jednotlivými dokumenty:

 1. samotný text
 2. test (testy)
 3. tabulka zkratek
 4. seznam nefunkčních odkazů
 5. dokument pro Vaše dodatečné poznámky a požadavky


 1. Text

  V samotném textu proveďte Vaše opravy v režimu sledování změn v MS Word, samozřejmě při dodržování stylů a formátů dle závazné šablony.

 2. Testy

  V testu (testech) můžete provést úpravy v souladu se závaznou šablonou pro testy.

 3. Zkratky

  Kontrola a oprava zkratek v textu – zkontrolujte prosím, zda jsou k Vámi vytvořeným zkratkám správně přiřazeny odpovídající významy.

  V úkolu naleznete přiložený soubor s tabulkou zkratek „ODZ(číslo)_zkratky.xlsx“. Tento soubor byl automaticky vygenerován z Vašeho textu.

  Pokud je třeba, můžete upravit zkratky a významy zkratek v tomto souboru. Následně (při převodu textu na web) budeme ignorovat označení zkratek a jejich významů ve Vašem původním textu a využijeme pouze tento soubor.

  V případě, že Vám zkratky vyhovují tak, jak Vám je zasíláme, a není třeba je opravovat, nebo pokud Váš text neobsahuje žádné označené zkratky, nemusíte tento soubor nijak upravovat ani odevzdávat.

 4. Odkazy

  Ve Vašem textu jsme provedli kontrolu odkazů na externí zdroje obsahu (obrázky, videa, webové stránky atd.). Seznam nefunkčních odkazů najdete v dokumentu „Odkazy(číslo ODZ).txt”. Nahraďte je prosím odkazy, které (v současnosti) fungují (opět v režimu sledování změn).

  Kontrola odkazů ve Vašem ODZ probíhala automaticky. Je tedy možné, že některé nefunkční odkazy nebyly odhaleny. Prosíme Vás proto o kontrolu všech odkazů na externí zdroje, které jsou ve Vašem ODZ použity.

 5. Další úpravy

  Pokud jste v ODZ našli jakékoli další chyby či jiné nedostatky, a to zejména v interaktivních nebo multimediálních prvcích, popište je prosím včetně způsobu jejich opravy do dokumentu „pozadavky.docx”. Jde-li o chyby v obrázcích, videích apod., které jste vytvářeli Vy sami, přiložte prosím zároveň i upravené verze těchto prvků.

 6. Obálka knihy

  Váš ODZ bude po úplném dokončení k dispozici na portále, který si můžete představit jako knihkupectví. Grafická prezentace bude jiná, obdobná běžným e-shopům s knihami. Jednotlivé „knižní tituly” mají zpravidla obálku, která disponuje nějakou grafikou přibližující téma či obsah knihy. V „knihkupectví” je tak konkrétní kniha na první pohled odlišitelná od ostatních.

  V případě, že ODZ nebude mít žádnou vlastní obálku, bude zobrazena univerzální. Pokud však máte zájem, aby Váš ODZ měl svou obálku, můžete vybrat vhodný ilustrační obrázek a poslat nám jej (včetně odkazu na zdroj). Je nezbytné, aby takový obrázek měl licenci CC0; vhodné obrázky lze získat například na http://pxhere.com/. Obrázek můžete samozřejmě vytvořit i sami (kresba, fotografie), i ten bude šířen pod licencí CC0. Vlastní obrázek nám zašlete ve formátu JPG (název souboru „obalka_(cislo ODZ).jpg”. Vhodným obrázkem je takový, který charakterizuje ODZ, tedy tematicky blízký. Vhodná velikost obrázku 256 x 362 obrazových bodů.

  V případě potřeby budeme obrázek zmenšovat a dělat z něj výřez. Formát obrázku bude na výšku.


Po dokončení Vašich oprav a úprav popsaných výše uložte vše (včetně eventuálních nových multimediálních prvků) opět do ZIP archivu. V názvu archivu zaměňte „FINAL” za „FINALOPR”. Celý ZIP balíček odevzdejte s tímto úkolem. V případě dodatečných požadavků či nesrovnalostí Vás budeme obratem kontaktovat e-mailem. O vystavení Vámi zaslané opravené verze textu na webovém portálu projektu Vás budeme obratem informovat.


Děkujeme Vám předem za spolupráci.


Technický tým projektu VOV